Tina Lindberg-Claesson, Maggie Jonsson och Ulla Nyberg från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Alla kan läsa - och hör sen!

Den regionala biblioteksverksamheten inom Region Gävleborg arbetar bland annat med att öka kunskapen och kompetensen på folkbiblioteken om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning. Arbetet har bedrivits i projektet Alla kan läsa - och hör sen!

Projektet går mot sitt slut och lagom till jul fick därför länets bibliotek med filialer en julgåva. Paketen innehöll informationsmaterial, böcker och ett tips om bildstöd vid mötet med ovana biblioteksbesökare.

-  Med stor nyfikenhet och lust har de inslagna paketen tagits emot, såklart, eftersom bibliotekspersonal älskar hårda paket. Tipset om att använda en böckerna som bildstöd vid mötet med ovana biblioteksbesökare har blivit uppskattat. Ibland så säger faktiskt en bild mer än tusen ord, hälsar Ulla Nyberg, Maggie Jonsson och Tina Lindberg-Claesson från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Alla ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. Tillgång till information och kunskap är en viktig förutsättning och ett grundläggande uppdrag för den offentligt finansierade biblioteksverksamheten.

Mer information:
Alla kan läsa - och hör sen!