Kulturting Gävleborg – Vill du vara med?

Program

09.15 Incheckning, fika, musik från Sandvikens kulturskola och mässa i Foajén vid Musikverket, Sandvikens Kulturcentrum

10.00 Invigning av Kulturting Gävleborg 2023 i Musikverket

Anders Wesslén, arkivchef på Arkiv Gävleborg och dagens moderator hälsar välkommen och berättar om programmet.

Frida Stål (M), ordförande i Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg inviger Kulturting Gävleborg 2023 och Ulf Gillström (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Sandvikens kommun hälsar välkommen till kommunen.

10.10 Musik, poesi och dans i Musikverket

Musikern Mattias Windemo, poeten Carolina Thorell och dansaren Aleksandra Cigarcic framträder.

De har alla haft särskilda uppdrag under pandemin och finns med i publikationen URMEKANISMER Konstnärliga uppdrag i en pandemisk tid, som lanseras under april 2023.

10.25 Delaktighet i kulturen – vad är det?

Delaktighet är del av de nationella kulturpolitiska målen i Sverige och utgör ofta en viktig del av kommunala och regionala kulturplaner. Faktum är att begreppet har ökat i relevans sen cirka 20 år tillbaka. Men varför?

Denna föreläsning bygger på ett forskningsprojekt utfört i Göteborgs stad 2017-2021. Sofia Lindström Sol kommer att visa på hur begreppet delaktighet kan förstås på olika sätt, både i politiken generellt och i kulturpolitiken specifikt. Genom olika exempel på hur begreppet används i Göteborgs offentligt finansierade kulturverksamheter kommer hon att beskriva hur delaktighet kan göras, men också varför det kan vara svårt.

Sofia Lindström Sol är lektor och forskare på Högskolan i Borås, institutionen för bibliotek-och informationsvetenskap, där hon också är knuten till Center för kulturpolitisk forskning (KPC). Hennes forskningsintressen är lokal kulturpolitik och politiska idéer kring kulturens plats i samhället.

11.10 Panelsamtal om delaktighet och medskapande med fokus på barn och unga

Anders Wesslén leder ett samtal med följande paneldeltagare:

  • Sofia Lindström Sol
  • Paula Gårsjö vid Musik i Syd som är samordnare för KulturCrew, en dansk modell för barn och ungas delaktighet inom kulturområdet. Via KulturCrew utbildas framtidens kulturarrangörer och ungas rätt till kultur stärks.
  • Två ungdomsambassadörer från dels Hjärngänget, ett slags elevråd från Sandvikens kulturskola, och dels från KC-Crew, en ung arrangörsgrupp knuten till producenterna inom kulturenheten inom Sandvikens kommun.

11.55 Presentation av eftermiddagens program och lokaler

12.00 Lunchbuffé i Restaurang Bolaget och mässa i Foajén

För föranmälda deltagare och medverkande i Kulturting Gävleborg 2023 serveras lunch i Restaurang Bolaget. Under lunchtimmen finns även möjlighet att ta del av mässan i Foajén.

Parallellt med kulturtinget pågår familjelördag – Lego i Slaggstenen kl 12.00, vernissage på Sandvikens konsthall kl 13.00 och konsert med Kulturskolans Downtown Royals utanför biblioteket kl 12.30.

13.00 Seminarium A-G (à 45 min)

Under eftermiddagen arrangeras sju parallella, valbara seminarium under två pass så det finns möjlighet att delta i två olika seminarier. Samma seminarium finns att välja under pass 2.

I detta seminarium får du besöka Litteraturhuset Trampolins specialformgivna kulturpedagogiska miljö för barn och unga och få en kort introduktion till det kulturpedagogiska metodarbetet.
 
Du får höra om projektet Oktober är den kallaste månaden, som bedrevs tillsammans med Folkteatern Gävleborg med medel ur den regionala samverkansplattformen Kultimeras utvecklingspott.

Hur blir en teaterföreställning om åttondeklassare får vara med och bestämma berättelsen, scenografin, musiken och ljuden? Projektet tog avstamp i ungdomsromanen Oktober är den kallaste månaden skriven av Christoffer Carlsson. Det är en berättelse om en enslig bygd, ett brott, lögner och priset man betalar för att växa upp. Med boken som gemensam utgångspunkt bjöds eleverna in till Kulturcentrum för att delta i workshoppar utifrån skådespeleri, scenografi, ljud och musik. Materialet som kom fram resulterade i en överraskande föreställning med en stor igenkänningsfaktor.

De som medverkar i seminariet är Anna Thelin, producent på Folkteatern Gävleborg, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin.

Sandvikens kulturskola berättar under detta seminarium om sitt sätt att arbeta där elever och lärare från flera olika konstområden möts och samverkar i större gemensamma produktioner. Kulturskolan berättar också om den uppsökande och breddade verksamheten, om inspirerande möten med professionella kulturskapare och miljöer för kulturskoleeleverna och hur elevinflytande blir en allt viktigare del i arbetet. 

De som medverkar i seminariet från Sandvikens kommun är Yvonne Gärd kulturskolechef, Lisen Hertzman, teaterlärare, Nilla Enquist från kulturskolans elevforum Hjärngänget samt Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef. Seminariet avslutas med Esbjörn Mårtensson, som sedan 2022 är regional samordnare för kulturskolorna i Gävleborgs län, ett samarbete som finansieras med stöd från Kulturrådet och Region Gävleborg.

I detta seminarium presenteras tre olika perspektiv på att stärka spelkultur i Gävleborgs län.  Hur var det att arrangera Stora Gamingfesten på Kulturcentrum i Sandviken? Hur är det att driva en butik för spel i Gävle och följa sina kunder under decennier av växande intressen?  Och hur stärker man en kulturform regionalt som saknar offentliga strukturer?

Panelen kommer att prata om möjligheter och fördelar med spelkultur för ideella föreningar, institutioner och näringslivsaktörer samt interregional samverkan. Om hur spelkultur är unik i sin tillgänglighet med engagerande och främjande deltagarkultur för alla, oavsett ålder. Panelen hoppas inspirera flera till att se och lyfta fram spelkulturen, bland annat genom samverkan med etablerade konst- och kulturområden.

De som medverkar i detta seminarium är Ida Long, producent Kulturcentrum Sandviken, Philip Sterner, verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet, Viktor Johansson, projektledare Spelkultursamverkan i Mellansverige (Region Dalarna/Region Gävleborg) och Stig Rudeholm, delägare HobbyShopen. 

Obs! För den som är sugen arrangerar föreningen Christian Jansson - ordförande för Gävle Strategisällskap prova på under Mässan i Foajén.

Om ungas delaktighet och främjande arbete där trygghet, tillhörighet och framtidstro är en central grund. Peter Folkesson, enhetschef SPIRA, Elin Folkesson, bibliotekschef, och Ingeborg Wasserman Westlin, verksamhetsutvecklare Litteraturhuset Trampolin, presenterar forskning och praktiska exempel i Sandvikens kommun.

Läs mer om Spira - Sandvikens kommun

I detta seminarium presenteras några av länets arkiv och museers arbeten att, tillsammans med allmänheten, samla in berättelser i Gävleborg som synliggör historiska platser, arkivhandlingar, föremål, skeenden och företeelser som förklarar historiska sammanhang.

Sandra Söderman, arkivarie i Region Gävleborgs Regionarkiv presenterar Regionarkivets digitala arrangemang Lös mysterier tillsammans med Regionarkivet där medborgare bjöds in till att ta del av historiskt arkivmaterial och hjälpa till att lösa mysterier kopplade till materialet.

Sebastian Casinge från Frantzwagner Sällskapet presenterar Hälsinglands museums arbete med att kartlägga de resandes kulturarv i länet, som fortsättning till utställningen Resandeliv.

Katarina Kallings, antikvarie på Sveriges Fängelsemuseum, berättar om projektet Skuggsidor - Berättelser från marginalen i Hälsingland, där de under 2021-2022, mitt under pandemin, samlade in berättelser om historiska brott, tingsplatser och häkten.

Rapatac är ett koncept som grundar sig i en stark tro på våra barn och ungdomar - de med sina drömmar om framtiden, och vi med vårt ansvar att bygga morgondagens medborgare. Genom att erbjuda stöd med skolarbete och meningsfulla fritidsaktiviteter så fungerar verksamheten som ett kugghjul mellan barnens hem, skola och fritid. Rapatac erbjuder verksamhet i två Aktivitetscenter, ett i Sandviken och ett i Gävle.  

I detta seminarium får du möjlighet att gå på rundvandring hos Rapatac Aktivitetscenter i Sandviken (endast 200 m från Kulturcentrum) och bland annat få höra mer om projektet Somewhere in Sandviken. Här finns hela fyra våningar av modernt Aktivitetscenter för barn och unga, med möjlighet att gå kurser i allt från teknik och 3D-skrivare, till konst eller journalistik.  

Somewhere in Sandviken är ett projekt som syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv. Inom projektet får målgruppen lära känna sin stad, dess historia, kultur och stadsplanering. Målet är att lyfta fram platser och berättelser med betydelse både för unga och för Sandviken, planera ett nytt promenadstråk och ta fram konkreta förslag till beslutsfattare för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö.

Verksamhetsutvecklare inom film, Henrik Harrysson, introducerar ett curerat program med kortfilmer skapade i Sandviken av unga filmare under de senaste 15 åren. Regissörsbesök.

14.00 Seminarium: A-G (à 45 min)

Under eftermiddagen arrangeras sju parallella, valbara seminarium under två pass så det finns möjlighet att delta i två olika seminarier. Samma seminarium finns att välja under pass 1.

I detta seminarium får du besöka Litteraturhuset Trampolins specialformgivna kulturpedagogiska miljö för barn och unga och få en kort introduktion till det kulturpedagogiska metodarbetet.
 
Du får höra om projektet Oktober är den kallaste månaden, som bedrevs tillsammans med Folkteatern Gävleborg med medel ur den regionala samverkansplattformen Kultimeras utvecklingspott.

Hur blir en teaterföreställning om åttondeklassare får vara med och bestämma berättelsen, scenografin, musiken och ljuden? Projektet tog avstamp i ungdomsromanen Oktober är den kallaste månaden skriven av Christoffer Carlsson. Det är en berättelse om en enslig bygd, ett brott, lögner och priset man betalar för att växa upp. Med boken som gemensam utgångspunkt bjöds eleverna in till Kulturcentrum för att delta i workshoppar utifrån skådespeleri, scenografi, ljud och musik. Materialet som kom fram resulterade i en överraskande föreställning med en stor igenkänningsfaktor.

De som medverkar i seminariet är Anna Thelin, producent på Folkteatern Gävleborg, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin.

Sandvikens kulturskola berättar under detta seminarium om sitt sätt att arbeta där elever och lärare från flera olika konstområden möts och samverkar i större gemensamma produktioner. Kulturskolan berättar också om den uppsökande och breddade verksamheten, om inspirerande möten med professionella kulturskapare och miljöer för kulturskoleeleverna och hur elevinflytande blir en allt viktigare del i arbetet. 

De som medverkar i seminariet från Sandvikens kommun är Yvonne Gärd kulturskolechef, Lisen Hertzman, teaterlärare, Nilla Enquist från kulturskolans elevforum Hjärngänget samt Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef. Seminariet avslutas med Esbjörn Mårtensson, som sedan 2022 är regional samordnare för kulturskolorna i Gävleborgs län, ett samarbete som finansieras med stöd från Kulturrådet och Region Gävleborg.

I detta seminarium presenteras tre olika perspektiv på att stärka spelkultur i Gävleborgs län.  Hur var det att arrangera Stora Gamingfesten på Kulturcentrum i Sandviken? Hur är det att driva en butik för spel i Gävle och följa sina kunder under decennier av växande intressen?  Och hur stärker man en kulturform regionalt som saknar offentliga strukturer?

Panelen kommer att prata om möjligheter och fördelar med spelkultur för ideella föreningar, institutioner och näringslivsaktörer samt interregional samverkan. Om hur spelkultur är unik i sin tillgänglighet med engagerande och främjande deltagarkultur för alla, oavsett ålder. Panelen hoppas inspirera flera till att se och lyfta fram spelkulturen, bland annat genom samverkan med etablerade konst- och kulturområden.

De som medverkar i detta seminarium är Ida Long, producent Kulturcentrum Sandviken, Philip Sterner, verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet, Viktor Johansson, projektledare Spelkultursamverkan i Mellansverige (Region Dalarna/Region Gävleborg) och Stig Rudeholm, delägare HobbyShopen. 

Obs! För den som är sugen arrangerar föreningen Christian Jansson - ordförande för Gävle Strategisällskap prova på under Mässan i Foajén.

Om ungas delaktighet och främjande arbete där trygghet, tillhörighet och framtidstro är en central grund. Peter Folkesson, enhetschef SPIRA, Elin Folkesson, bibliotekschef, och Ingeborg Wasserman Westlin, verksamhetsutvecklare Litteraturhuset Trampolin, presenterar forskning och praktiska exempel i Sandvikens kommun.

Läs mer om Spira - Sandvikens kommun

I detta seminarium presenteras några av länets arkiv och museers arbeten att, tillsammans med allmänheten, samla in berättelser i Gävleborg som synliggör historiska platser, arkivhandlingar, föremål, skeenden och företeelser som förklarar historiska sammanhang.

Sandra Söderman, arkivarie i Region Gävleborgs Regionarkiv presenterar Regionarkivets digitala arrangemang Lös mysterier tillsammans med Regionarkivet där medborgare bjöds in till att ta del av historiskt arkivmaterial och hjälpa till att lösa mysterier kopplade till materialet.

Sebastian Casinge från Frantzwagner Sällskapet presenterar Hälsinglands museums arbete med att kartlägga de resandes kulturarv i länet, som fortsättning till utställningen Resandeliv.

Katarina Kallings, antikvarie på Sveriges Fängelsemuseum, berättar om projektet Skuggsidor - Berättelser från marginalen i Hälsingland, där de under 2021-2022, mitt under pandemin, samlade in berättelser om historiska brott, tingsplatser och häkten.

Rapatac är ett koncept som grundar sig i en stark tro på våra barn och ungdomar - de med sina drömmar om framtiden, och vi med vårt ansvar att bygga morgondagens medborgare. Genom att erbjuda stöd med skolarbete och meningsfulla fritidsaktiviteter så fungerar verksamheten som ett kugghjul mellan barnens hem, skola och fritid. Rapatac erbjuder verksamhet i två Aktivitetscenter, ett i Sandviken och ett i Gävle.  

I detta seminarium får du möjlighet att gå på rundvandring hos Rapatac Aktivitetscenter i Sandviken (endast 200 m från Kulturcentrum) och bland annat få höra mer om projektet Somewhere in Sandviken. Här finns hela fyra våningar av modernt Aktivitetscenter för barn och unga, med möjlighet att gå kurser i allt från teknik och 3D-skrivare, till konst eller journalistik.  

Somewhere in Sandviken är ett projekt som syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv. Inom projektet får målgruppen lära känna sin stad, dess historia, kultur och stadsplanering. Målet är att lyfta fram platser och berättelser med betydelse både för unga och för Sandviken, planera ett nytt promenadstråk och ta fram konkreta förslag till beslutsfattare för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö.

Verksamhetsutvecklare inom film, Henrik Harrysson, introducerar ett curerat program med kortfilmer skapade i Sandviken av unga filmare under de senaste 15 åren. Regissörsbesök.

14.45 Fika och mässa i Foajén (55 min) med musik från Västerbergs folkhögskola

15.40 Vill du vara med?

Agnes Török är spoken word poet och författare. Hon framträder i Musikverket med en specialskriven reflektion kring delaktighet, ­­­deltagande, engagemang och medskapande.

15.55 Sammanfattning och framåtblickande

Dagens moderator Anders Wesslén sammanfattar dagen och Sandvikens kommun lämnar över stafettpinnen till 2024 års värdar för Kulturting Gävleborg Nordanstigs kommun.

16.00 Avslutning