Kulturting 2020 är inställt

På grund av rådande omständigheter ställer vi in Kulturtinget och ber att få återkomma senare med ett nytt datum.

Tack till de nästan 100 personer som redan nu sagt att ni ämnat komma. Vi får diskutera temat breddat deltagande vidare i andra former och sammanhang framöver.