Program och dokumentation 2019

Program A3 (pdf)

09.15-09.45 Incheckning med frukostpaket

Näringslivschef Kjell Johansson, Hofors kommun, hälsar välkommen till den nyasatsningen Växthuset.

10.00-10.15 Välkommen

Musik med ungdomar från Entré Ungdom.Region Gävleborgs Kultur- och kompetensnämndsordförande Magnus Svensson (C) och Barn- och utbildningsnämndens ordförandei Hofors Daniel Johansson (S) hälsar välkommen.

10.15-11.00 Stärkta rättigheter och fler skyldigheter

Från den 1 januari 2019 reviderades Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) så att rättigheter och skyldigheter för de nationella minoriteterna stärktes ytterligare. Kommunerna blev då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Lennart Rohdin var regeringens utredare i frågan och kommer till kulturtinget för att berätta.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk (pdf)

11.00-11.45 Finnjävlar - om stolthet, skam och kampen för självkänsla bland sverigefinnar

Kristian Borg är journalist och förläggare. Hans föräldrar träffades på Finlandsfärjan och arbetade inom bland annat städ- och restaurangbranschen. Han kommer till kulturtinget för att prata om hur det är att vara sverigefinne utifrån sitt arbete med boken Finnjävlar (2016) och
Finnjävlarpodden som han producerat för Sveriges Radio. Han har även skrivit i ETC, Fria Tidningarna och varit redaktör för flertalet böcker.

11.45-13.00 Mässa i Folkets Hus och Lunch i Restaurang Oden

I Folkets Hus kommer det finnas informationsbord och plats för bokbord och anslagstavla för information och inbjudningar till olika aktiviteter med tema Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Här kommer vi även visa vandringsutställningen Hitförda av krigets stormar - Finska krigsbarn i Gävleborg som Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg har producerat och information om vandringsutställningen Idag är jag rom, som Länsmuseet Gävleborg producerat i samarbete med Gävles romska förening. Här finns det även möjlighet att se vad länets kulturaktörer driver för verksamhet kopplat till Sveriges nationella minoriteter.

För att synliggöra romskt kulturarv har Hälsinglands museum och Romska kulturcentret i Malmö tillsammans byggt den digitala bildsamlingen Romska bilder. Tanken är att samla in, bevara och tillgängliggöra äldre fotografier med koppling till svenskromsk historia. Under Kulturtinget kan du ta del av en del av bildsamlingen genom ett bildspel som rullar i foajén under dagen. Bildspelet berättar om svenskromsk historia från 1900-talets början till ca. 1970.Region Gävleborg kommer dessutom att visa två verk av Mattias Olofsson ur sin samling: Kulturen konstruerar naturen #3 och #5. Verken kommenterar frågor som berör identitet, representation, performativitet och hur minoriteter betraktas som ”de andra”.

Hofors kommuns folkbibliotek lyfter fram ett urval av litteratur på kulturtingets tema.

Varmt välkommen att ta med informationsmaterial om ditt kulturprojekt med anknytning till de nationella minoriteterna!

13.00-13.45  och 14.00-14.45 Valbara seminarier 1-4, pass 1 och 2

Seminarierna ges vid båda tidpunkterna - välj två av nedanstående

1. Sången om den eldröda blomman: Från litteratur via film till musik genom 100 år 

För exakt 100 år sedan premiärvisades stumfilmen Sången om den eldröda blomman i regi av Mauritz Stiller. Filmen är baserad på den finska romanen med samma titel och är en av de första svenska stumfilmerna med specialskriven orkestermusik. Kompositionen av den finske tonsättaren Armas Järnefeldt fick i år en nyinspelning med Gävle Symfoniorkester.
Vi får möjlighet att se och lyssna till ett utdrag ur filmen. Verksamhetsutvecklare för film Lena Ostermann samtalar om Armas Järnefelt, filmen, musiken och deras betydelse idag, med Malin Nygren, ansvarig för nationella minoriteter inom Svenska Filminstitutet, och Lasse Zilliacus, sakkunnig.
Moderator: Lena Ostermann, verksamhetsutvecklare film, Kultur Gävleborg

Filminstitutets strategi och arbete med nationella minoriteter (pdf)

2. Att aktualisera de nationella minoriteternas kulturarv 

Maria Björck, som leder Ohtsedidh-projektet vid Länsmuseet Gävleborgs berättar om museets arbete med samisk kultur och historia i Gävleborgs län och Elin Thomasson, ansvarig för romska frågor vid Hälsinglands museums berättar om deras arbete med Rosa Taikon, en av Sveriges främsta silversmedskonstnärer med ett unikt uttryck som förenade romsk tradition med en djärv modernism.
Moderator: Anna-Karin Ferm, verksamhetsutvecklare världsarv och kultur, Kultur Gävleborg

Spår efter samer i Gävleborgs län (pdf) 

Arbetet kring Rosa Taikons kvarlåtenskap vid Hälsinglands museum (pdf)

3. Arkiven, minnerna och de konstnärliga tolkningarna

Tre kulturprojekt med perspektiv på emigration från nuvarande Finland till Sverige genom historien presenteras. Ett samtal om möjligheterna i arkivsamlingar som berör sverigefinnarnas historia förs mellan Ulla Ejemar, Arkivchef, Arkiv Gävleborg, som bland annat berättar om arbetet med vandringsutställningen Hitförda av krigets stormar - Finska krigsbarn i Gävleborg, Kalle Zerpe, skådespelare och konstnärlig ledare, Skottes Musikteater, som berättar om fortfarande högaktuella Kainos sång och Erik Anderman, verksamhetsutvecklare för konst, Kultur Gävleborg, om det kommande projektet Falnande språk - ur Finnskogen. Om migration, arbete och tradering.
Moderator: Elenor Noble, kulturstrateg, Kultur Gävleborg

4. De nationella minoriteternas språk, mellan förlust och kreativitet

Ett samtal mellan verksamhetsutvecklare för bibliotek Tinne Wennerholm (Kultur Gävleborg)om det finska språkpaketet, Majvor Mäki Sjöberg, en tornedalsk författare från Gävleborg och Elisabeth Rundqvist, Kungliga biblioteket (redaktör för rapporten om minoriteternas språk, utkast till ny nationell biblioteksstrategi).
Moderator: Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare litteratur, Kultur Gävleborg

14.45-15.15 Fika i Restaurang Oden

15.15-15.45 Kultur för, med och av de nationella minoriteterna 

Panelsamtal i Folkets Hus stora sal med Abedin Denaj (samordnare romsk inkludering, Gävle kommun), Jenny Hammar (samordnare förvaltningsområde för finska, Hofors kommun), Voitto Visuri (avgående ordförande i Sverigefinska riksförbundet).
Moderator: Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, Kultur Gävleborg.

15.45-16.15 Musikföreställning 

Med Pekka Takula och Juha Syri från Hofors som spelar finsk och romsk musik, samt visning av finska och samiska folkdräkter i Finska föreningen i Hofors ägo.

16.15-16.20 Avslutning

Avslut och framåtblickande till nästa kulturting med chefer/politiker från Hudiksvall kommun.


Nyfiken på att veta mer?

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk