Bilder

Kjell Johansson, Näringslivschef Hofors kommun

Växthuset

Magnus Svensson och Daniel Johansson

Lennart Rohdin

Kristian Borg

Dräktvisning

Seminarium 1 - Sången om den eldröda blomman från litteratur via film till musik genom 100 år

Seminarium 2 - Att aktualisera de nationella minoriteternas kulturarv

Seminarium 3 - Arkiven, minnena och de konstnärliga tolkningarna

Seminarium 4 - De nationella minoriteternas språk, mellan förlust och kreativitet

Panelsamtal