Kulturting 2019

Är du kulturskapare i Gävleborg? Arbetar du med konst- och kulturfrågor antingen ideellt eller inom förvaltning eller politik? Då är 2019 års kulturting något för dig!

Den 21 september 2019 arrangerar Kultur Gävleborg, Region Gävleborg tillsammans med Hofors kommun Kulturting Gävleborg på Folkets Hus i Hofors. Kulturtinget är en årlig regional mötesplats för alla som bidrar till länets rika konst- och kulturliv: föreningar, kulturskapare, politiker och tjänstepersoner med flera.

Årets tema är de nationella minoriteterna: judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Från och med i år har rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare, vilket bland annat ställer högre krav på offentliga verksamheters minoritetspolitiska arbete. Enligt lagen (2009:724) är svenska myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur med barn och unga i särskild åtanke.

Under kulturtinget kommer särskilt fokus att ligga på sverigefinnar då Region Gävleborg och värdkommunen Hofors är finskt förvaltningsområde tillsammans med tre andra kommuner i länet.

Genom föreläsningar, valbara parallella seminarier, ett panelsamtal, en mässdel och musikframträdanden nyanseras berättelser och synliggörs möjligheter att som konst- och kulturaktörer vara med och skriva, såväl som skriva om, historia.

Vi kommer att få höra om konst- och kulturarvsskildringar av strukturellt klassförtryck, skam, osynliggörande och förnedring såväl som växande självkänsla, stolthet, nyanserande historieskrivning och vidgade perspektiv.

Inbjudna föreläsare är bland andra den statliga utredaren för den uppgraderade lagen om nationella minoriteter Lennart Rohdin och journalisten och författaren Kristian Borg som bland annat varit redaktör för boken Finnjävlar och producerat Finnjävlarpodden för Sveriges Radio. Förutom dem kommer museer, författare, dramatiker, musiker, projektledare och regionala kulturaktörer att berätta om sin verksamhet.