Kulturting 2018

Är du kulturskapare i Gävleborg? Arbetar du med konst- och kulturfrågor antingen ideellt eller inom förvaltning eller politik?

Kloka kulturpolitiska beslut kräver kunskap och kulturtinget är en möteplats för alla som på ett eller annat sätt bidrar till Gävleborgs rika kulturliv; föreningar, kulturskapare/utövare, politiker och tjänstepersoner med flera.

2018 års teman

Under årets kulturting fokuserade vi på frågor rörande:

  • Kultur för barn och unga
  • Kulturarv
  • Kultur på landsbygd

Datum: 22 september
Platser: Hälsingegården Ol-Anders, Johannesgården och Alfta Gästgiveri i Ovanåkers kommun.

Foto: Hälsingegård Ol-Anders som var ett av besöksmålen.

 

Bildspel från Kulturting Gävleborg 2018

Kulturting Gävleborg 2018