Kulturting 2017

Kulturtinget är en möteplats för alla som bidrar till Gävleborgs rika kulturliv; föreningar, kulturskapare/utövare, politiker och tjänstepersoner med flera. Dagen bjöd på kulturupplevelser, föreläsningar, diskussioner och workshops.

I år fokuserade vi på:

  • Hur kan vi tillsammans få fler i samhället att delta i kulturlivet?
  • Hur kan föreningars engagemang i länets kulturliv stärkas och utvecklas?

Fullmatat program

Under årets kulturting diskuterade Rasoul Nejadmehr, gästforskare vid Göteborg universitet och regionutvecklare inom Västra Götalandsregionen, med oss hur vi kan uppnå delaktighet med interkulturell dialog. Under eftermiddagen ledde Ideell kulturallians en workshop i hur vi kan utveckla samrådsprocesserna och stärka föreningslivets roll i arbetet med kulturplanen. Utöver detta bjöds givetvis också kortare pass med workshops, presentationer av projekt och olika kulturupplevelser.

Se programmet i sin helhet
Praktisk information

Kulturtinget 2017 arrangerades av Region Gävleborg tillsammans med Gävle kommun och Ideell kulturallians och med stöd från Gävles Unga.

Bildspel från Kulturtinget 2017

Kulturting Gävleborg 2017