Kulturting 2015

Den 18 april träffades 130 kulturarbetare från hela länet när årets kulturting genomfördes på Kulturcentrum i Sandviken.

Kulturtinget är öppet för alla som bidrar till länets rika kulturliv, föreningsaktiva, kulturskapare, politiker, tjänstemän.

Kulturtingets tanke är att skapa en mötesplats för inspiration och samverkan för de som jobbar med kultur i länet.

”Deltagande” var ledordet för dagen och besökarna fick också delta aktivt i teaterföreställningar, seminarier och gruppdiskussioner, vilket man gjorde med stor entusiasm.

Jason Diakité samtalade på tinget

Jason Diakité, alias Timbuktu, fick 2014 Stig Sjödin priset för ett konstnärskap som konsekvent tar ställning för den utsatta människan. Under en av programpunkterna fick vi höra Jason berätta om sitt författarskap.