Dialog Litteratur

Region Gävleborg arrangerar, i samarbete med Litteraturhuset Trampolin, Dialog Litteratur. Syftet är att tillsammans identifiera framtida särskilda satsningar inom detta verksamhetsområde. Under dialogen kommer vi bland annat att samtala om:

  • utveckling av den verksamhet du är engagerad inom
  • utveckling av verksamhetsområdet litteratur
  • samverkan med andra verksamhetsområden inom konst- och kulturlivet
  • samverkan med andra verksamhetsområden inom samhället i stort.

Varmt välkommen till detta digitala samråd, oavsett om du arbetar med eller är engagerad inom litteratur, är politiker eller tjänsteperson, tillhör den offentliga, den ideella eller den privata sektorn, är kulturförmedlare eller kulturskapare!

Datum: Måndag 10 maj 2021
Tid: kl 14.30-16.00
Plats: via Teams

Kan du inte delta?

Vi vill gärna ha dina synpunkter ändå

Anmäl dig till dialogmötet senast den 3 maj 2021