Remissinstanser

Innan förslaget till regional kulturplan för 2019-2021 antas och börjar gälla får myndigheter, organisationer och andra så kallade remissinstanser möjlighet att yttra sig över förslaget. Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissyttranden, bland annat inom ramen för Ideell kulturallians KiCK-projekt.

Remissinstanser:

Gävleborgs kulturaktörer med regionalt uppdrag
 • Arkiv Gävleborg
 • Folkteatern Gävleborg
 • Gävle Symfoniorkester (remissen skickas till Gävle kommun)
 • Hälsinglands Museum
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Riksteatern Gävleborg

Gävleborgs kommuner, länsstyrelse och högskola

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Ovanåker
 • Sandviken
 • Söderhamn
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Högskolan i Gävle

 Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar

 • Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Gävleborg
 • Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg

Riksintresseorganisationer

 • Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)
 • Ideell kulturallians (IKA)