Dialoger och samråd

Skrivandet av den regionala kulturplanens första utkast har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag. 

Alla nedan uppräknade aktörer har tillsammans bidragit till framtagandet av den regionala kulturplanen. 

Dialoger och samråd har skett tillsammans med:

  • länets kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och kommuner
  • det regionala kultursamrådet
  • med regionala och kommunala politiker
  • styrelseledamöter från varje kulturaktör som har varaktigt regionalt uppdrag
  • Kulturting Gävleborg
  • dialoger eller enkäter per verksamhetsområde inom Kulturutveckling
  • dialoger med civilsamhället
  • särskilda målgrupper som Ideell kulturallians KiCK-projekt, Kvalitet i Civilsamhällets Kultursamverkan
  • interna dialoger inom Region Gävleborg (regional utveckling, näringsliv, kollektivtrafik, utbildning, forskning och internationella frågor)
  • medborgardialog mellan Region Gävleborgs politiker och invånarna i Gävleborg

Utredningar om kulturgaranti för barn och unga och litteratur som konstform

Region Gävleborg har dessutom genomfört två utredningar för att precisera sin kulturpolitik. En utredning om en regional kulturgaranti för barn och unga samt en utredning om litteratur som konstform. Detta har skett i samråd med länets berörda aktörer. 

Region Gävleborg har haft avstämningar med länets kommuner och kulturaktörer med regionalt uppdrag vid flera tillfällen.