Tidsplan 2018

 

Datum Händelse
14 mars

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd godkände att skicka remissupplagan av den regionala kulturplanen.

15 mars

Remissupplagan av den regionala kulturplanen 2019-2021 skickas till 21 remissinstanser. Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissyttranden, bland annat inom ramen för Ideell kulturallians KiCK-projekt.

3 april

Officiell presentation av remissupplagan. 

25 maj

Senaste datum för att skicka synpunkter på utvecklingsområden och särskilda satsningar till remissupplagan av den regionala kulturplanen 2019-2021.

juni-
sept.
Den regionala kulturplanen bearbetas utifrån inlämnade remissvar mellan juni och september 2018.

 

20 sept. Den regionala kulturplanen antas i kultur- och kompetensnämnden.
9 okt. Den regionala kulturplanen antas i regionstyrelsen.
24 okt. Den regionala kulturplanen antas i regionfullmäktige.
1 nov. Statens kulturråd ska ha in
den regionala kulturplanen senast den 1 november 2018.