Civilsamhälle/övriga

Skrivandet av den regionala kulturplanens har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från olika aktörer som alla tillsammans bidragit till framtagandet av den regionala kulturplanen.

Etniska föreningar 6/11 2017 Gävle  

Ungdomsorganisationer 25/10 2017 Gävle 

Pensionärsorganisationer  23/10 2017 Gävle

Funktionshinders-föreningar 19/10 och 24/11 2017 Gävle

Informationsmöten om Ideell kulturallians KiCK-projekt
22/8 2017 Gävle och 31/8 2017 Gävle