Så kan vi utveckla kulturlivet!

Utvecklingsområdena kan förändras från en kulturplan till nästa för att svara upp mot aktuella förändringar i samhället.

I denna kulturplan har följande sju områden identifierats som särskilt viktiga och intressanta för utvecklingen av kulturlivet i Gävleborg. Vi har gjort nedslag i länet och lyft ett exempel på projekt inom varje utvecklingsområde.

Mångfald av berättelser
Att vara hbtq på landsbygden - går det? Mattias Brunn berättar hur Folkteatern tar upp frågan.

Kultur för integration
Lars Berglund på Hälsinglands museum beskriver hur de fortsätter arbetet med integration.

Digitaliseringens möjligheter & utmaningar
Camilla Larsson på Arkiv Gävleborg arbetar med att göra arkivet digitalt tillgängligt för bland annat gymnasieskolor

Kultur, hälsa & livskvalitet
Ingela Jönsson på Länsmuseet Gävleborg har arbetat med ett projekt som resulterade i utställningen Extra allt.

Att överbrygga geografiska avstånd
Agneta Svens på Riksteatern Gävleborg berättar om hur de sprider teater på finska i Gävleborg.

Kulturella & kreativa näringar
Dag Björkling berättar om hur det är att vara anställd vid Gävle symfoniorkester.

Läsfrämjande
Inom Region Gävleborg driver Christine Wennerholm, Erik Anderman och Elenor Noble ett läsfrämjande projekt som kombinerar både bild och text.