Riksteatern Gävleborg

Riksteatern Gävleborg är Riksteaterns regionala nivå och en förening där de lokala Riksteaterföreningarna är medlemmar. Tillsammans med de lokala Riksteaterföreningarna arbetar Riksteatern Gävleborg med verksamhetsutveckling och med att utveckla arrangörskapet. Verksamheten är ett stöd till de lokala Riksteaterföreningarna och bedriver ett aktivt arbete med teater för barn och unga.

Föreningen samordnar skolornas teaterutbud och erbjuder föreställningar till ett subventionerat enhetspris som överbrygger de geografiska skillnaderna i Gävleborg. Riksteatern Gävleborg beaktar länets kommuners förslag och önskningar gällande urval av föreställningar för barn och unga.

För att stötta och ha dialog med teaterföreningarna, driver Riksteatern Gävleborg och Folkteatern Gävleborg ett repertoarråd. Syftet är att stärka teaterföreningarnas inre arbete, att uppnå en ökad samverkan mellan föreningarna i länet och att utveckla en närmare relation mellan Riksteaterns föreningar och Folkteatern Gävleborg.

Sedan 2018 arbetar Riksteatern Gävleborg dessutom aktivt för att förbereda en ökad spridning av offentliga dansföreställningar i länet, med hänsyn till kommunernas utbud. Detta bland annat med samordning av de lokala Riksteaterföreningarna, dansbussar mellan länets kommuner och subventionering av offentliga dansarrangemang.