Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester är en enhet under avdelningen Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester inom sektor Livsmiljö på Gävle kommun.

Symfoniorkestern ska förvalta och föra ett kulturarv vidare. Orkestern har regelbundna kontakter med det regionala kulturlivet såsom, lokala arrangörer och föreningar, körer, kommunala kulturskolor, estetiska program och studieförbund med flera.

Gävle Symfoniorkester arrangerar många konserter i samverkan med det civila samhället. Verksamheten bidrar till ett aktivt kulturliv för, med och av barn och unga ur ett pedagogiskt perspektiv.

Ett viktigt inslag är samarbete och dialog med Folkteatern Gävleborg samt konstnärliga utbildningar i landet.

Symfoniorkestern främjar konstnärlig förnyelse samt erbjuder upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå.

Gävle Symfoniorkester är en angelägenhet för invånarna i hela länet och har regelbunden närvaro i länets tre noder (Gävle, Bollnäs och Hudiksvall). Gävle Symfoniorkester genomför återkommande gästspel i mindre kammarkonstellationer i länets samtliga kommuner, i samverkan med Kultur Gävleborg.

Verksamheten strävar efter att överbrygga geografiska avstånd och underlätta resor till konsertverksamheten i Gävle med syfte att stärka residensstadens närhet i länet.