Folkteatern Gävleborg

Folkteatern i Gävleborg grundades 1980 och är en stiftelse med Region Gävleborg som huvudfinansiär. Kärnan i verksamheten är en liten fast ensemble som strävar efter att arbeta nära länets invånare och med frågor som är relevanta här och nu. Folkteatern ska vara en inkluderande mötesplats för gestaltning och reflektion kring samtid och omvärld. Den ska skapa konstnärliga sammanhang för att knyta oväntade kontakter och möjliggöra nya aktiviteter och projekt. Genom att fungera i ett samspel med det omgivande, föränderliga, samhället vill den bidra till att öka människors makt och möjligheter att påverka sina liv och öka sin delaktighet i länets samhällsliv. En förutsättning för att teatern ska fungera på detta sätt är att den verkar runt om i Gävleborg. I det fortsatta arbetet är det angeläget att Folkteatern vidareutvecklar publikens olika möjligheter till delaktighet i och mottagande av institutionens olika verksamheter. Folkteatern Gävleborg ska vidare fortsätta arbetet tillsammans med Riksteatern Gävleborg för att utveckla arrangörsledet.