Arkiv Gävleborg

Arkiv Gävleborg är en ideell förening med cirka 600 medlemsorganisationer. Arkivet är sprunget ur människors engagemang i sin egen historia, något som fortfarande genomsyrar verksamheten.
 
Arkivet tar emot och bevarar historiska dokument från hela den enskilda sektorn i länet: föreningar, företag, byar, gårdar och enskilda personer. Arkivet har inte minst omfattande samlingar av material som berättar om folkrörelsernas historia och demokratins framväxt.
Arkivet uppmuntrar på olika sätt till att bruka historiska källor och till att utforska och ompröva historiska skeenden.
 
Arkivpedagogisk verksamhet syftar till att ge unga människor perspektiv på nutida frågor, redskap att förstå och värdera historiska källor och själva utforska sin historia. Verksamhet riktad till medlemsorganisationer och andra grupper syftar till att sprida kunskap om arkivet, väcka intresse för att forska i historiska dokument och medvetenhet om vikten av att dokumentera dagens verksamhet och bevara den för framtiden.
 
Verksamheten omfattar insamling, mottagande, ordnande och bevarande av arkiv, samt pedagogisk verksamhet för skolor, gestaltande av historien genom föredrag, studiebesök, skrifter och på webben samt besöks- och forskarservice och rådgivning i arkivfrågor.