Kulturaktörer med tidsbegränsat regionalt uppdrag

I den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2022 står det följande:
”Region Gävleborg kan bevilja bidrag till regionala uppdrag under en avgränsad period (1-3 år). Den organisation som får ett tidsbegränsat regionalt uppdrag ska utveckla, pröva eller sprida verksamhetsformer och arbetssätt i linje med den regionala kulturplanen. Region Gävleborg identifierar i denna regionala kulturplan behov av att ge tidsbegränsade uppdrag inom vissa verksamhetsområden och tar initiativ till dessa uppdrag efter dialog med berörda aktörer.”

I nuläget är det följande aktör som har ett tidsbegränsat uppdrag:

  • Litteraturhuset Trampolin inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (2020-2022)

De tidsbegränsade regionala uppdragen konkretiseras i uppdragsöverenskommelser som beskriver hur den regionala kulturpolitiken och kulturplanens prioriteringar omsätts i praktiken av varje verksamhet.

Uppdragsöverenskommelsen tecknas årligen mellan ansvarig nämnd inom Region Gävleborg och verksamhetens styrelse eller nämnd. De följs upp årligen och vidareutvecklas kontinuerligt i dialog mellan parterna.

Årlig dokumentation

Uppdragsöverenskommelser och årsrapporter hittar du på denna sida

Litteraturhuset Trampolin

Hemsida 

Blogg

Film