Konst

Beställ konsthantering

Beställning av ny konst, behov av omhängning, information om flytt eller hämtning av konst görs via vårt webbformulär.

Kontaktuppgifter

Erik Anderman
Verksamhetsutvecklare inom konst
Frågor om konstlivet och konstpedagogik i länet, projektstöd och nätverk
026-53 11 96
072-575 31 68
erik.anderman@regiongavleborg.se

Jenny Nilsson
Intendent för offentlig konst/teamledare
Frågor om konstsamlingen
(konstnärliga miljögestaltningar, byggprojekt, utvecklingsfrågor, projekt)
026-15 54 94
070-339 35 87
jenny.j.nilsson@regiongavleborg.se

Jonas Kjellgren 
Konstprojektledare
Frågor om konstsamlingen
(konsthantering: ny konst, flytt av konst, konsthängning)
026-53 14 81
072-718 65 03
jonas.kjellgren@regiongavleborg.se

Moa Andersson 
Konsthandläggare
Frågor om konstsamlingen
(beställningar av konsthantering, konstregistret, arkiv, inventeringar)
026-15 85 69
072-454 61 20
moa.andersson@regiongavleborg.se

Louise Sundberg
Konstpedagog
Frågor om konstsamlingen och konstpedagogiskt nätverk
(konstvisningar, konsttexter, pedagogiska insatser)
026-53 18 16
073-443 68 90
louise.sundberg@regiongavleborg.se

Richard Elvermark Galloway
Konsttekniker
Frågor om konstsamlingen
(konsthantering: installation, digitala lösningar, flytt av konst)
026-15 92 74
072-209 49 87
richard.elvermark.galloway@regiongavleborg.se