Ledning, strateger och administration

Hanna Krantz
Enhetschef - regional biblioteksverksamhet, film, crossmedia, hemslöjd, litteratur och Världsarvet Hälsingegårdar
026-15 59 08
hanna.krantz@regiongavleborg.se

Helen Rangsmo Lundvall
Assistent
026-15 59 88
helen.rangsmo.lundvall@regiongavleborg.se

Elenor Noble
Kulturstrateg
026- 53 18 95, 072- 247 74 46
elenor.noble@regiongavleborg.se

Frédéric Thiabaud
Kulturstrateg
026-15 58 06, 070-375 43 73
frederic.thiabaud@regiongavleborg.se

Anna-Karin Ferm
Verksamhetsutvecklare kultur och världsarv
026-65 02 16, 073-275 37 66
anna-karin.ferm@regiongavleborg.se

Linda Gustafsson
Administratör/handläggare slöjd
026-53 13 47
linda.gustafsson@regiongavleborg.se