Rekryteringsaktiviteter: Kom och träffa oss

Här kan du se var du har möjlighet att träffa Region Gävleborg under hösten 2019 och prata med medarbetare om hur det är att jobba i någon av alla våra verksamheter.

Datum Aktivitet Plats Målgrupp
Under hösten Visstidsbemanningen besöker några vård- och omsorgsutbildningar i länet  Gävleborgs län Vård- och omsorgsstudenter (gymnasium och vuxenutbildning)
Vecka 37-38 (september) AT-mässor, besök på universitet inför varje AT-tillsättning Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö Läkarstudenter
17 september Event för sjuksköterskestudenter Gävle Sjuksköterskestudenter, Högskolan i Gävle
9-10 oktober Arbetsmarknadsdag och informationsevent Åbo och Vasa i Finland

Studenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård

10 oktober Studentmässa, Mittuniversitetet Sundsvall Studenter inom olika vårdutbildningar samt inom ekonomi, IT, HR mfl
10 oktober Karriärkväll, Läkartidningen Örebro Specialistläkare