Våra yrken

Inom Region Gävleborg finns det många olika yrken. Förutom vårdande och behandlande personal finns servicepersonal, administrativ personal och tekniker. På folkhögskolorna arbetar till exempel lärare.

Sjukvårdspersonal 

Läkare
AT - Allmäntjänstgöring
ST - Specialiseringstjänstgöring
Specialistläkare
Överläkare
Familjeläkare

Sjuksköterska
Röntgensjuksköterska
Specialistsjuksköterska

Undersköterska 

Skötare 

Barnskötare/sköterska 

Ambulanssjukvårdare 

Fotvårdsspecialist

Steriltekniker

Medicinteknisk personal 

Apotekare
Apotekstekniker

Biomedicinsk analytiker

Mikrobiolog

Cytodiagnostiker 

Tekniker
Laboratorietekniker
Medicinsk tekniker
Sjukhustekniker

Ortoptist 

Optiker 

Ingenjör
Laboratorieingenjör
Medicinteknisk ingenjör
Sjukhusingenjör

Sjukhusfysiker 

Biträdesarbete
Laboratoriebiträde
Substrattekniker

Social- terapeutisk personal

Psykolog
PTP
Psykoterapeut

Kurator 

Arbetsterapeut
Arbetsterapibiträde

Sjukgymnast
Sjukgymnastikbiträde
Rehabassistent

Dietist 

Audionom 

Logoped 

Syn- och hörselpedagog
Hörselvårdspedagog
Hörselvårdsassistent
Synpedagog
Teckentolk

Friskvårdspersonal
Friskvårdspedagog
Folkhälsoutvecklare

Behandlingspersonal
Vårdare/beroendeassistent

Undervisning och kulturpersonal 

Rektor 

Lärare
Folkhögskola
Förskolelärare 

Specialpedagog 

Bibliotek
Biblioteksassistent
Bibliotekskonsulent

Konst
Konsthandläggare
Konstkonsulent

Musik
Musikproducent

Hemslöjd
Hemslöjdskonsulent

Dans
Danskonsulent

Crossmediakonsulent

Film
Filmkonsulent

Elevassistent

Administrativ personal 

Ekonomi
Controller
Ekonom
Jurist
Ekonomiassistent 

Human resources 
Personal-strateg
Personal-konsult
Personal-administratör
Pensionhandläggare

IT
Systemförvaltare
Systemadministratör
Systemutvecklare
IT-tekniker 

Information
Webbredaktör
Informatör
Kommunikatör 

Administration
Läkarsekreterare
Chefssekreterare
Löneadministratör/löneassistent
Kanslist
Receptionist 

Projekt 
Projektledare
Projektadministratör

Miljö och säkerhet
Miljöcontroller
Brandcontroller
Säkerhetscontroller