Utveckling och karriär

Utvecklingssamtal och utvecklingsdagar

I Region Gävleborg har du rätt till minst ett utvecklingssamtal per år. I samtalet ska bland annat din kompetensutveckling planeras.

Du ska också beredas möjlighet till minst fem utvecklingsdagar per år. Utvecklingsåtgärder kan vara till exempel utbildning, program, kurser, konferenser, studiebesök, praktiktjänstgöring, projektuppdrag, arbetsutvidgning, arbetsrotation etc.

Intern personalrörlighet

Region Gävleborg är en stor arbetsgivare med många olika yrkesgrupper och befattningar. Det innebär en möjlighet för dig att växla karriär eller arbetsuppgifter.

Interna kurser/fortbildning

För att bidra till din personliga och yrkesmässiga utveckling finns ett utbud av kurser och fortbildningsmöjligheter.

Chefs- och ledarskapsprogram

Du som är intresserad av och uppfattas som lämplig för framtida chefsuppdrag kan i samråd med din chef nomineras till Chefsbanken där du förbereds för framtida chefsuppdrag. För chefer som kommit en bit på vägen i sin karriär finns möjlighet att utvecklas i rollen som chef genom olika program och kurser.

Forskning

Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning. Centrum för forskning och utveckling samarbetar bland annat med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Centrum för forskning och utveckling stödjer och stimulerar forskning och utveckling inom Region Gävleborgs samtliga divisioner och förvaltningar. Anställd som antagits till forskarutbildning kan beviljas doktorandbidrag. Bidrag för FoU-projekt kan sökas av samtliga anställda.