Emmy, arbetsterapeut i Hudiksvall

Möt Emmy!

Möt Emmy! Hon är arbetsterapeut i Hudiksvall, på strokeavdelningen och på minnesmottagningen, och det är hennes första jobb efter examen. – Det finns många olika arbetsområden för mig som arbetsterapeut inom Region Gävleborg. Det känns tryggt att veta att jag kan byta inriktning men samtidigt stanna kvar hos samma arbetsgivare.

Vad gör du?

– Jag jobbar som arbetsterapeut på strokeavdelningen på Hudiksvalls sjukhus samt på minnesmottagningen en dag i veckan. På strokeavdelningen ingår jag i ett stroketeam som består av flera olika professioner: sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist och kurator. På strokeavdelningen träffar jag patienter som läggs in med misstänkt stroke. Första bedömningen görs ofta tillsammans med en fysioterapeutkollega. Vid konstaterad stroke fortsätter jag att träffa patienten under vårdtiden för att göra ytterliggare bedömningar och vid behov påbörja rehabilitering. Som arbetsterapeut är jag också delaktig i planeringen inför att patienten ska skrivas ut från sjukhuset till hemmet för att se över behov av till exempel hjälpmedel.

På minnesmottagningen i Hudiksvall arbetar jag nära sjuksköterska och läkare. På minnesmottagningen utreder vi minnesnedsättning och andra kognitiva svårigheter för att undersöka om det finns en underliggande demenssjukdom.

Det är tydligt att vi kan dra nytta av varandras olika kunskaper när det kommer till patienternas vård och rehabilitering.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få träffa många olika patienter som befinner sig i olika faser i livet! Även om dagarna rutinmässigt ser relativt lika ut på en avdelning vet man aldrig vem man möter just den dagen.
Jag trivs också med att få arbeta nära andra professioner som vi gör på framförallt strokeavdelningen. Det är tydligt att vi kan dra nytta av varandras olika kunskaper när det kommer till patienternas vård och rehabilitering.

Vad tycker du är bra med Region Gävleborg?

– Jag fick mitt nuvarande jobb direkt efter min examen i juni 2020. Trots att jag var nyexaminerad utan större erfarenhet blev jag varmt välkomnad och jag upplevde aldrig att min brist på erfarenhet var något hinder. Det bästa med att arbeta här som nyexaminerad har varit möjligheten till stöd av andra erfarna kollegor.

Jag upplever även att jag inom Region Gävleborg fått möjlighet att gå utbildningar och kurser på arbetstid vilket varit värdefullt när man kommer som ny och vill samla in mer kunskap kring det område man arbetar inom.

Inom Region Gävleborg finns det många olika arbetsområden för mig som arbetsterapeut. Det känns tryggt att veta att jag kan byta inriktning men samtidigt stanna kvar hos samma arbetsgivare.

Vad ger dig kraft på jobbet?

– Det låter klyschigt kanske men jag får väldigt mycket kraft av mina kollegor. Jag upplever att vi är måna om varandra och att vi stöttar och hjälper varandra när det behövs. Jag känner mig aldrig ensam när jag kommer till jobbet.