<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Läkare till Palliativa teamet i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Palliativa enheten består av fyra palliativa team som finns i Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Gävle och har tillsammans hela Gävleborg som upptagningsområde.
Teamet i Hudiksvall ansvarar tillsammans med hemsjukvården i kommunerna för den specialiserade palliativa vården i Hudiksvalls-, Nordanstigs- och Ljusdals kommuner.

Inom verksamhetsområde onkologi finns även dagsjukvård, mottagning, strålbehandling och vårdavdelning. Dessa finns lokaliserade på Gävle sjukhus.

Palliativa teamen arbetar multiprofessionellt och består av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, företrädare för sjukhuskyrkan och medicinska sekreterare. I teamen arbetar vi tillsammans för att uppnå bästa möjliga livskvalité för patienter och närstående. De flesta av våra patienter har en obotlig cancersjukdom eller ALS-sjukdom, men även patienter med andra diagnoser, som har ett specialiserat palliativt vårdbehov i livets slutskede, kan komma att skrivas in i vårt team.

Teamen samordnar olika vårdinsatser och samarbetar med sjukhusets övriga kliniker samt med kommunens hemsjukvård och primärvården. I enhetens uppdrag ingår även deltagande i utbildning och kompetensförmedling till andra aktörer inom den palliativa vården i regionen.

För kompetensutbyte och verksamhetsutveckling anordnas gemensamma träffar mellan de olika teamen i länet. Vi har samverkan och internutbildningar inom den egna enheten och det finns möjlighet att delta i den ST-kurs i palliativ medicin som vi anordnar två gånger per år.

Arbetsuppgifter

Ta chansen att arbeta med oss i palliativa teamet i Hudiksvall. Vi söker dig som stimuleras av varierande arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta självständigt i personcentrerad vård. Att se till helheten och det sammanhang som varje patient och närstående befinner sig i är en stor del av vårt uppdrag.

Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Vi erbjuder dig ett arbete inom den palliativa vården där du har goda utvecklingsmöjligheter som t.ex. möjlighet till utbildning i tilläggsspecialiteten palliativ medicin och forskning inom området.

Som läkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:

- Hembesök tillsammans med sjuksköterska och/eller med teamets kurator.
- Telefonrådgivning och information till patient och närstående samt ett tätt samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor och även med andra aktörer som är involverade i patienternas vård.
- Att sprida kunskap i palliativ vård genom att bland annat hålla i utbildningar för annan vårdpersonal.

Hos oss får du:

- Personligt anpassad introduktion
- Arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
- Individuell utvecklingsplan
- Regelbunden grupphandledning
- Möjlighet till specialistutbildning i palliativ medicin

Arbetstiden är dagtid måndag-fredag mellan 8-17 samt deltagande i helgjourverksamhet (dagtid kl. 9-15) med telefonberedskap som är gemensam för länet.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker nu dig som är specialistläkare i palliativ medicin eller annan relevant specialitet och som har intresse av att arbeta i team med specialiserad palliativ vård. Vi arbetar personcentrerat utifrån Region Gävleborgs värdegrund. Erfarenhet och/eller utbildning i palliativ medicin är meriterande.

Vi ser gärna att du är en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete, trygg i din yrkesroll och har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatisk sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.

Tjänstens omfattning är 80-100%.

Urval och intervjuer sker löpande.