<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Fysioterapeut/Sjukgymnast till Barn- och ungdomshabiliteringen Hälsingland

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0-17 år med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), rörelsenedsättning och/eller autism. Verksamheten bedrivs på tre olika orter i länet; Bollnäs, Gävle och Hudiksvall.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov, där samverkande insatser, utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges individuellt eller i grupp, på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logoped, läkare, rehabassistent, fysioterapeut, specialpedagoger, sjuksköterska, psykologer och administrativ personal.

BUH Hälsingland har mottagning på två orter (Bollnäs och Hudiksvall). Kliniskt arbete kan förekomma på båda orterna men du utgår alltid från din stationeringsort och reser till den andra enheten på arbetstid.

Arbetsuppgifter

Som fysioterapeut/sjukgymnast inom barn- och ungdomshabiliteringen arbetar du med barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år med intellektuell funktionsnedsättning(utvecklingsstörning), rörelsenedsättning och/eller autism samt deras familjer och nätverk.

Vi informerar, handleder och utbildar föräldrar, andra anhöriga och personal runt barnet. Vi arbetar i team för att få en helhetssyn på barnet och familjen.

Arbetsuppgifterna är mångsidiga men du har stöd av erfarna kollegor och möjlighet att få handledning under lång tid för att bli självgående i alla moment.

Dina arbetsuppgifter består av bedömning, behandling och uppföljning på kroppsfunktions- samt aktivitets- och delaktighetsnivå. Du har ansvar för ordination och utprovning av tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel.

Yrkesgruppen samarbetar över landskapet för att säkerställa likvärdiga fysioterapeutiska insatser i rätt tid. Det innebär att arbete kan förekomma på både mottagningen i Hudiksvall och Bollnäs.

Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande.

Verksamheten går en spännande framtid till mötes där vård på distans, internetbaserad vård och t ex utveckling av poddar kommer att komplettera det behandlingsutbud som vi har idag.

Vill du vara en del av detta? Sök dig då till oss!

Kvalifikationer

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.

Erfarenhet av habilitering eller habiliteringens målgrupper är meriterande men inget krav. Samarbets- och initiativförmåga samt intresse av att arbeta i team är av betydelse.

Vi ser variationen av både nya och mer erfarna kollegor som en stor tillgång på vår arbetsplats.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Körkort erfordras.

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.