<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Arbetsterapienheten specialistvård Gästrikland

Arbetsterapi specialistvård ansvarar för arbetsterapeutiska insatser till inneliggande patienter och till patienter som tillhör öppen specialistvård på Gävle sjukhus. På enheten arbetar arbetsterapeuter med uppdrag inom de flesta verksamhetsområden. Enheten driver aktivt utvecklingsarbeten och ligger i framkant när det gäller utredning och behandlingsmetoder samt utvecklande arbetssätt inom arbetsterapi.

Arbetsterapienheten ingår inom Verksamhetsområde Paramedicin som har visionen är att de patienter vi träffar ska uppleva att vårdens olika delar är en helhet som skapar delaktighet och hälsa genom hela livet. Verksamheten arbetar med att utveckla en struktur för målstyrning och uppföljning som ska genomsyras i det operativa arbetet på enheterna, i ledningsgruppen samt i det dagliga mötet med patienter. Våra prioriterade områden är god och nära vård, kvalité och utveckling i en attraktiv, positiv och motiverande arbetsmiljö. För oss är varje individ unik och vi anser att delaktighet och teamarbete ger oss förutsättningar att skapa värde för både patienter och medarbetare. Arbetsterapienheten består av ca 30 årsanställda som utgår från Gävle sjukhus.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en person som vill leda medarbetare med patientens fokus, skapa tydliga uppdrag och genom närvarande ledarskap ge förutsättningar till en god arbetsmiljö. I uppdraget som vårdenhetschef ingår bland annat att ha ledningsansvar för enhetens kvalité, patientsäkerhet, produktion och tillgänglighet. Uppdraget innebär också att ha ett tätt samarbete med andra arbetsterapichefer i länet vad gäller kompetensutveckling och framtagande av behandlingsrutiner. Du har vidare ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar som regleras av lagar och förordningar. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med god samverkan samt operativt och utvecklande ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund.

Du ingår i Verksamhetsområde Paramedicins ledningsgrupp och du är direkt underställd verksamhetschefen. Du har ett helhetsansvar inom såväl verksamhetsområdet som övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen. I ledningsgruppen samarbetar du med sex chefer inom Paramedicin samt kvalitetskontroller, chefssekreterare och verksamhetschef. Då enhetens medarbetare arbetar på uppdrag mot andra enheter inom sjukhusvård har vi ett gemensamt ansvar för patientens vård- och rehabflöde där du samverkar och följer upp arbetet med andra verksamhetsområden.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som vårdenhetschef hos oss är att du
• leder medarbetarna i kontinuerligt utvecklingsarbete mot verksamhetens mål.
• ansvarar för systematiskt arbetsmiljöarbete.
• planera enhetens arbetsplatsträffar, håller utvecklingssamtal samt lönedialoger.
• regelbundet deltar i månads- och kvartalsuppföljningar för att presentera enhetens resultat och föra dialog om utveckling för att nå våra gemensamma och enhetens mål.
• ansvarar för resultat och måluppfyllelse samt analys och uppföljning.
• ansvarar för kostnadseffektivitet med målet att ha en ekonomi i balans.

Hos oss får du
• vara med och samverka mellan de olika enheterna inom hälso- och sjukvård och kommuner.
• ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett nära samarbete med arbetskamrater på enheten och i ledningsgruppen.
• ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill vara med och leda samt utveckla framtidens vård. Du är samarbetsinriktad, lyhörd och har en god kommunikativ förmåga samt delar med dig av din kunskap. Du har förmågan att entusiasmera och uppmuntra andra till att framgångsrikt uppnå målsättningar. Att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt är av stor vikt och du är förändringsbenägen. Du organiserar effektivt information och resurser samt prioriterar uppgifter efter hur brådskande och/eller hur viktiga de är. När du fattar beslut har du förmågan att balansera mellan att göra det snabbt och att noggrant undersöka eventuella konsekvenser och möjligheter.

Det är av vikt att du är engagerad, lyhörd och prestigelös för att tillvarata medarbetarnas förmågor och vilja att utvecklas. Uppdraget ställer krav på att du är synlig i organisationen, att du är tydlig i ditt ledarskap samt har en god förmåga att kommunicera mål och visioner samt följa upp givna uppdrag.

I rollen som vårdenhetschef har du
• vad arbetsgivaren bedömer som relevant högskolekompetens
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god datorvana och arbetar tryggt i Officepaketet
• ett tydligt och målinriktat ledarskap med god förmåga att delegera och att följa upp.

Det är mycket meriterande om du har erfarenhet inom arbetsterapi och/eller rehabilitering inom specialistvård. Vi ser gärna att du tidigare varit chef med personal- och budgetansvar. Det underlättar om du har praktisk erfarenhet av våra IT-system Självservice, Agresso och Proceedo samt rapportsystemet Cyklop. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och det är viktigt att du leder enheten mot framtidens digitala vård.