<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Njur- och Hematologiavdelningen i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Avdelning 110NH är en medicinavdelning som har njurmedicin och hematologi som specialitet. På avdelningen vårdas patienter med akuta leukemier, patienter i behov av skyddsisolering och cytostatika behandling. Vi tar även hand om transplanterade patienter, patienter med akut njursvikt och njurutredningar.

Vårdenhetschefen är ansvarig för avdelningen och den hematologiska mottagningen och dagvården. Avdelningen har även ett nära samarbete med dialysen, njurmottagningen och PD-mottagningen. Patienter som vårdas på avdelningen läggs in via mottagningarna, dialysen och akuten. En del av våra patienter har så kallad öppen retur och kan komma till avdelningen vid behov utan att ta kontakt med läkare på hälsocentral eller skrivas in via akutmottagningen.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som vårdenhetschef har du ledningsansvar för enhetens personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Samverkan med såväl andra chefer som andra interna och externa aktörer utgör en stor del av uppdraget.

Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du har ett ansvar att bidra till helheten inom såväl verksamhetsområdet som den egna enheten.
Som vårdenhetschef arbetar du i linjeorganisationen och är direkt underställd verksamhetschefen. Till din hjälp kommer du att ha ett chefsstöd som stöttar dig administrativt, samt HR-partner och ekonomistöd. Rollen som vårdenhetschef är förenad med ett operativt ledarskap.

Som Vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat att ansvara över
• att styra verksamheten inom givna ekonomiska ramar
• bemanning, produktion, kvalité, schema, arbetsmiljö och kompetensutveckling
• helheten vilket innebär ett nära samarbete med verksamhetens övriga
vårdenhetschefer och verksamhetschefer

Hos oss får du
• givna ramar med stora möjligheter att vara med och utveckla vården och verksamheten
• ett stimulerande och omväxlande arbete med ett nära samarbete med arbetskamrater på enheten och i ledningsgruppen
• ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en god pedagogisk förmåga och lätt kan kommunicera och samarbeta. Som ledare är du målinriktad och eftersträvar tydlighet. Du har förmågan att med lätthet etablera goda arbetsrelationer till andra. Du är samarbetsinriktad och främjar en god atmosfär inom gruppen. Du är en trygg ledare som även i situationer med begränsad information som underlag på ett säkert sätt kan fattar lämpliga beslut. Du är flexibel och har ett fokus på att uppnå resultat och målsättningar.

I rollen som Vårdenhetschef har du
• godkänd högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedöms vara likvärdig
• tidigare erfarenhet av chefskap
• erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!