<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till psykiatrisk mottagning i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Den psykiatriska mottagningen är en relativt stor mottagning, med flera olika team vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och intressen att specialisera sig.

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet och du får gärna ingå i något av våra förbättringsteam för fortsatt utveckling av en redan framstående mottagning.

Mottagningen har ett diagnostikteam, fyra behandlingsteam, CS-mottagning, DBT-team, Digital psykiatri och Länsäts vuxenteam inom sin verksamhet.

Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och i alla behandlingsteam ingår olika yrkesprofessioner.

Den psykiatriska mottagningen i Gävle har ett väl utvecklat ledningssystem med rutiner och vårdprogram som stöd i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter

Är du intresserad av att arbeta som sjuksköterska inom ett högspecialiserat team inom psykiatrin? Då är det här en tjänst för dig!

Inom ADHD-teamet arbetar man med fem andra erfarna sjuksköterskor med medicininsättningar för personer med ADHD. Detta är en chans att få specialisera sig inom just ADHD som diagnos, dess medicinska insatser men också den omvårdnad och patientutbildning som behövs för dessa tillstånd. Arbetet innebär även drogscreening, samverkan med andra huvudmän, telefonrådgivning samt uppföljning efter heldygnsvård. Vidare förekommer suicidpreventivt arbete och kopplat till det erbjuder vi internutbildning.

Tillsammans med en kollega kan du komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och närstående, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI).

Arbetet är som sedvanligt inom psykiatrisk mottagning både mycket självständigt och samtidigt sker det inom behandlingsteamet man verkar i.

Sjuksköterskegruppen på mottagningen har regelbundna yrkeskategoriträffar där aktuella frågor bereds och detta forum är också viktigt för kunskapsspridning.

Mottagande av sjuksköterskestudenter är organiserat så att ni delar på ansvaret två och två per handledningsperiod.

Är du ambitiös och besitter förmåga att entusiasmera finns på sikt olika karriärvägar så som; Specialistsjuksköterska, mottagningssjuksköterska, teamledaruppdrag, steg-1 terapeut, handledare och breddad tjänst som resurs mot avdelningarna. För legitimerade sjuksköterskor med mindre erfarenhet finns möjlighet att få stöd av en mer erfaren kollega under den första tiden på mottagningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med vana från psykiatrin. Specialistutbildning inom psykiatri samt magisterexamen i omvårdnad är meriterande.

Du behöver en väl utvecklad empatisk förmåga då ett gott bemötande av patienter och medarbetare värderas på denna mottagning.

Vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper.