<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Kurator till Gävle Ungdomsmottagning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Gävle Ungdomsmottagning är en del av vårdenhet Familjehälsa Gävle Centrum som ingår i Verksamhetsområde Familjehälsa, Habilitering och Barnpsykiatri. I vårdenheten Familjehälsa Gävle centrum ingår förutom Ungdomsmottagningen också verksamheterna Barn- och familjehälsa 0-12 år och Flyktingtraumaenhet Gävleborg.

Ungdomsmottagningens målgrupp är unga i åldern 13-23 år som vistas i kommunen och personalgruppen består av barnmorskor, undersköterska, kuratorer, psykolog och läkare. Ungdomsmottagningen har idag 14 medarbetare och verksamheten är HBTQ- certifierad.

Ungdomsmottagningens övergripande uppdrag är att främja fysisk, psykisk, social och sexuell utveckling och hälsa hos unga. Den psykosociala personalen har också i sitt uppdrag att erbjuda första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i åldersgruppen 13-17 år.

Vårdenheten finns i lokaler i centrala Gävle, nära järnvägsstationen.

Arbetsuppgifter

Vi strävar efter tidiga insatser på primärvårdsnivå för att minska och eller förhindra psykisk ohälsa.

Arbetet består av psykosocialt stöd och behandlingsarbete för målgruppen ungdomar 13-23 år. Vi arbetar i samverkan med barnmorskor och läkare på Ungdomsmottagningen samt med ungdomens nätverk och andra vårdgrannar. Arbetet består även av rådgivning kring sexuella problem, råd och stöd till ungdomar som söker med frågor om sexuell identitet/könsidentitet och stöd vid ofrivillig graviditet. Stöd till riskutsatta ungdomar/unga som lever under våld/hot/hederskultur ingår också arbetsuppgifterna.

Den psykosociala verksamheten på Ungdomsmottagningen har uppdraget som första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa för åldersgruppen 13-17 år.

Tjänstgöring med telefonrådgivning och bedömning inom vår gemensamma plattform, tillsammans med Barn- och Ungdomspsykiatri, En väg in, kan komma att ingå i uppdraget. Tjänstgöring inom enhetens Barn- och familjehälsa 0-12 år kan även bli aktuell vid behov. Handledning erbjuds.

Är du en trygg och engagerad person som tillsammans med oss vill jobba för att stödja våra unga?

Vi vill ha dig till vårt team!

Kvalifikationer

Socionom/kurator, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är meriterande.

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT är önskvärd.

Erfarenhet av psykosocialt stöd- och behandlingsarbete och samverkan med vårdgrannar.

Erfarenhet av arbete med sex- och samlevnadsfrågor är önskvärd.

Som person ska du vara intresserad av att möta ungdomar och ha förståelse för ungdomars situation i dagens samhälle.

Gott bemötande prioriteras högt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.