<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Biträdande vårdenhetschef till Lungavdelningen i Gävle

Lungavdelningen är en del av verksamhetsområde Internmedicin. Vi erbjuder Gävleborgs län akut och planerad specialistvård där våra största patientgrupper har lungcancer, tuberkulos, sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och respiratorisk insufficiens. På lungavdelningen är vi 44 medarbetare som består av sjuksköterskor samt undersköterskor och vi ansvarar tillsammans för 20 vårdplatser.

Vi söker nu dig som är intresserad av att bidra med ditt engagemang och din erfarenhet, för att tillsammans med teamet fortsätta driva och utveckla lungavdelningens verksamhet för framtiden.

Arbetsuppgifter

Hälso- och sjukvården står inför framtida utmaningar, såväl som framtida möjligheter, där du kommer att ha en betydande roll i att utveckla arbetssätt och teknik för att möta framtidens behov av lungsjukvård på bästa sätt. Uppdraget som biträdande vårdenhetschef innebär ett helhetsansvar för en del av enheten, vilket omfattar personal- samt verksamhetsansvar. Du är direkt underställd, samt har ett nära samarbete med, vårdenhetschef. Du agerar även ställföreträdande vid dennes frånvaro. Tillsammans leder ni verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och planerar för dess framtida inriktning, såväl som att leda den dagliga driften. Det ekonomiska ansvaret har enhetens vårdenhetschef. Stor vikt läggs på arbetet med att organisera och utveckla det dagliga arbetet med ett fokus på att skapa goda förutsättningar för teamets medarbetare.

Då rollen som vårdenhetschef är förenad med ett operativt ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värderingar; professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.

Som biträdande vårdenhetschef hos oss kommer du att:
• ha ledningsansvar för en del av avdelningens personal, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet samt verksamhetsutveckling
• erbjuda medarbetardialog/coaching i vardagen
• ansvara för bemannings- samt kompetensförsörjningsplanering
• skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats genom fokus på arbetsmiljöfrågor, dialog och delaktighet.

Hos oss får du
• en gedigen introduktion, där du ingår i ett sammanhang och får stöd för att klara av uppdraget, såväl som att växa och utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
• möjlighet att verka i en nyckelroll, där du tillsammans med ditt team är verksam inom en specialitet i framkant
• möjlighet att vara delaktig i viktiga förändrings- samt förbättringsarbeten, i syfte att möta framtiden på bästa sätt.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som trivs i ett delat ledarskap med förmågan att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till kontinuerlig omprövning, förnyelse och utveckling av verksamheten. Du skapar en trygg arbetsmiljö som bygger på kommunikation, samarbete och delaktighet i verksamheten och utvecklar samt tar tillvara på medarbetarnas kompetens. Du har förmåga att analysera problem, presenterar nya lösningsstrategier och ser möjligheterna i förändring och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Det är av vikt att du är kommunikativ och tydlig med god social förmåga att bemöta olika interna samt externa aktörer.

I rollen som vårdenhetschef har du
• högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Erfarenhet från ledarskap med personalansvar ser vi som meriterande liksom arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård, gärna specifikt lungsjukvård.