<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Barnmorska till Gävle Ungdomsmottagning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Gävle Ungdomsmottagning är en del av vårdenhet Familjehälsa Gävle Centrum som ingår i Verksamhetsområde Familjehälsa, Habilitering och Barnpsykiatri. I vårdenheten Familjehälsa Gävle centrum ingår förutom Ungdomsmottagningen också verksamheterna Barn- och familjehälsa 0-12 år och Flyktingtraumaenhet Gävleborg.

Ungdomsmottagningens målgrupp är unga i åldern 13-23 år som vistas i kommunen och personalgruppen består av barnmorskor, undersköterska, kuratorer, psykolog och läkare. Ungdomsmottagningen har idag 14 medarbetare och verksamheten är HBTQ- certifierad.

Ungdomsmottagningens övergripande uppdrag är att främja fysisk, psykisk, social och sexuell utveckling och hälsa hos unga. Den psykosociala personalen har också i sitt uppdrag att erbjuda första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i åldersgruppen 13-17 år.

Vårdenheten finns i lokaler i centrala Gävle, nära järnvägsstationen.

Arbetsuppgifter

Du som barnmorska arbetar inom området SRHR och dina arbetsdagar innehåller huvudsakligen mottagningsbesök och telefonrådgivning men utåtriktat arbete och teamarbete kring olika ärenden förekommer också.

Preventivmedelsrådgivning och förskrivning utgör huvuddelen av besöken men STI-provtagning och smittspårning, undersökning och rådgivning vid underlivsbesvär, oplanerad graviditet och samtal om sexualitet/sexuella problem, kroppsfrågor och livsstilsfrågor är också en del av barnmorskans arbetsuppgifter på ungdomsmottagning.

Du förväntas delta i den utåtriktade verksamhet mot olika grupper och skolor som förekommer och du förväntas också medverka i olika nätverk som är relevanta för verksamheten. Tjänstgöring på Gävle barnmorskemottagning kan även bli aktuell.

Är du en trygg och engagerad person som tillsammans med oss vill jobba för att stödja våra unga?

Vi vill ha dig till vårt team!

Kvalifikationer

Leg. Barnmorska med förskrivningsrätt.

Vi ser gärna att du har ett stort intresse av att möta ungdomars frågor och att du vill utvecklas och lära dig mer tillsammans med oss på Gävle ungdomsmottagning.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.