<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vi söker Astma/KOL-sjuksköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra Din hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral ligger på Sandvikens sjukhus där ytterligare en hälsocentral finns i samma byggnad. Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 60 medarbetare fördelade på familjeläkare ST/AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårt psykosociala team.

Vi arbetar tvärprofessionellt inom hälsocentralen. Vårt hembesöksteam består av distriktssköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. De gör ofta gemensamma hembesök och har ett nära samarbete. De primärvårdsakuta patienterna tas omhand av läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska samt fysioterapeut på en mottagning som är gemensam med Sandviken Södra Din hälsocentral och Storvik Din hälsocentral.

Arbetsuppgifter

Vi söker ny Astma/KOL-sjuksköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral.

Ett av de förändringsarbeten som pågår i Primärvården Västra Gästrikland riktar sig till våra astma/KOL-patienter där vi jobbar för ett verksamhetsövergripande arbetssätt och en gemensam mottagning. En del av din tjänst som astma/KOL-sjuksköterska kan komma att bli en roll som processledare/samordnare/driftansvarig på denna enhet.

Arbetet på hälsocentralen omfattar mottagningsarbete av planerad men även akut karaktär, telefonrådgivning och kan även omfatta hembesök. På Sandviken Norra Din hälsocentral finns specialistsjuksköterskemottagningar såsom astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning samt hälsosamtal riktade till 40-åringar och BVC. Hälsocentralen är i uppstartsskedet kring uppstart av hypertonimottagning.

Beredskapstjänstgöring för Västra Gästrikland på helger och röda dagar är en del i tjänsten och det innebär 3-4 pass/år och sträcker sig från 07-17 den dag det gäller. Även tjänstgöring på familjeläkarjouren i Gävle kan förekomma. Din veckoarbetstid är 40 timmar och du kommer ha en egen tidbok där du ges möjlighet att styra upplägget i hög grad.

Vi hoppas att denna tjänst väckt ditt intresse och att du vill bli en del i vårat fantastiska sjukskötersketeam!

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska. Har du tidigare erfarenhet från primärvård och utbildning inom astma och KOL ser vi det som särskilt meriterande.

Vi söker dig med stort kliniskt intresse men som också kan tänka sig att arbeta del av tjänst i utvecklings/förbättringsarbete

Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.