<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Rehabiliteringskoordinator till Linden Din hälsocentral och Söderhamn Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Division primärvård har cirka 1000 medarbetare inom sex verksamhetsområden. Våra 27 hälsocentraler är basen i hälso- och sjukvården. Till divisionen hör även sjukvårdsrådgivning, familjeläkarjourer, ungdomsmottagningar.

Våra patientlöften - alltid, nära och trygg - är stommen i vår verksamhet.

Linden Din hälsocentral och Söderhamn Din hälsocentral har tillsammans cirka 9500 listade patienter och vi har förutom familjeläkarmottagning även familjeläkarjour, dietist, psykosociala behandlare och BVC.

Arbetsuppgifter

Som rehabiliteringskoordinator ska du samarbeta med och vara ett stöd till läkare, övriga yrkeskategorier, patienter och vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Du är också enhetens kontaktperson för berörda parter i sjukskrivningsprocessen.

Arbetet som rehabiliteringskoordinator omfattar koordinatorsinsatser till sjukskrivna patienter i behov av stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget har sin grund i lagen om koordinering som trädde i kraft 1 februari 2020 och innefattar tre områden:

- Personligt stöd till sjukskrivna patienter, som är i behov av detta, för att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet

- Intern samordning på enheten och mellan andra enheter för samsyn i den enskilde patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, och medverka till att rehabiliteringsplan upprättas

- Samverkan med andra aktörer genom bl.a. bidra med vårdens perspektiv för att underlätta dessa att utföra insatser inom sitt ansvarsområde, samt samordnare för enhetens Trisamteam, strukturell samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunen och vården

Rehabiliteringskoordinatorns huvudfokus är arbete med sjukskrivningsärenden men är också en bärare av kunskapen om det regionövergripande arbetet med utveckling av sjukskrivningsprocessen. I uppdraget ingår deltagande i nätverksträffar för rehabiliteringskoordinatorer och kompetensutveckling som anordnas av processledare inom Region Gävleborg.

Det handlar om en kombinationstjänst där du delar din arbetstid mellan Linden Din hälsocentral och Söderhamn Din hälsocentral. Tjänsten är ett vikariat till och med 2021-12-31.

Rehabiliteringskoordinatoruppdraget är på sammanlagt 60% varav 20% är på Linden Din hälsocentral och 40% på Söderhamn Din hälsocentral.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medicin, psykologi eller socialt arbete såsom socionom, beteendevetare, rehabvetare, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut eller legitimerad sjuksköterska. Du bör ha fördjupade kunskaper inom rehabiliteringsområdet och vana att samverka och samarbeta med såväl olika interna som externa aktörer.

Tidigare yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. Du bör ha grundläggande kunskaper om medicinsk terminologi och erfarenhet att läsa och dokumentera i journal eller motsvarande.

Uppdraget kräver att Du har förmåga att arbeta självständigt, samt att Du tar egna initiativ för att utveckla rollen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.