<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och familjehälsan Hudiksvall Nordanstig

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och familjehälsan och Ungdomsmottagningen är en länsövergripande verksamhet inom Region Gävleborg. I norra Hälsingland riktar sig verksamheten till boende i kommunerna Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig. Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till blivande föräldrar, barn i åldersgruppen 0-12 år och deras familjer samt ungdomar 13-23 år för att förhindra eller minska psykisk ohälsa.

Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Hudiksvall men mottagningsbesök kan förekomma även i Ljusdal. I verksamheten arbetar sex kuratorer och en psykolog.

Arbetsuppgifter

Du har stora möjligheter att planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av psykologutredningar (generell utvecklingsbedömning) av barn 0-6 år samt råd, stöd och behandlingsinsatser till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare, både i grupp och individuellt.

Psykologen har ett särskilt ansvar för konsultativt stöd till barnmorskor på barnmorskemottagningar och sjuksköterskor på BVC. Som psykolog i verksamheten kommer du också att tillsammans med övriga teamet på Barn- och familjehälsan och Ungdomsmottagningen regelbundet delta på behandlingskonferenser. Du kommer också att få möjlighet att arbeta med ärenden ur Ungdomsmottagningens målgrupp 13-18 år.

Regelbundna träffar med specialistnivån samt handledning ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta i nära samverkan med kommunala verksamheter, psykiatriska vården och primärvården.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god initiativförmåga och en god vilja till samarbete såväl inom verksamhetsområdet som med externa samarbetspartners.

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.