<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Programledare till Framtidens vårdinformationsstöd på Region Gävleborg

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Programkontoret framtidens vårdinformationsstöd är en nystartad enhet med uppdraget att driva införandet av det nya systemet samt vara navet och stödet för vårdens verksamheter.

Arbetsuppgifter

Region Gävleborg har genom Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer (SUSSA-samverkan) tillsammans med åtta andra regioner upphandlat framtidens vårdinformationssystem. Vi etablerar därför nu ett program för genomförande av implementationsarbetet, som består av förberedelse och breddinförande i verksamheterna.

Programmet kommer att pågå i flera år och vi söker en programledare som ansvarar för den övergripande projektledningen och att genomföra programmet inom ramarna för programdirektiv och programplan. Läs mer om SUSSA och framtidens vårdinformationssystem på; https://www.regiongavleborg.se/halsa-och-vard/god-vard-i-samverkan-med-patienten/framtidens-vardinformationsstod---fvis/

I rollen som programledare kommer du arbetsleda ett antal projektledare som ingår i programmet, men du har inte chefsansvar. I uppdraget ingår att vara aktiv och delaktig i samverkan med de övriga åtta regionerna. Du rapporterar till programchef för Programkontor framtidens vårdinformationsstöd inom Ledning Hälso- och sjukvård och ingår i Programkontorets ledningsgrupp och ska ha ett strategiskt synsätt på ditt uppdrag.

Som programledare kommer du bland annat att ansvara för:
• Regionala Införandeprogrammet av FVIS inom Region Gävleborg enligt beslutat direktiv
• Framtagande av programplan
• Region Gävleborgs representant inom SUSSA-samverkans nätverk för programledare
• Säkerställa de projekt som behövs inom Programmet för införandet av nytt vårdsystem
• Kontinuerlig uppföljning och riskhantering
• Ekonomiskt ansvar inom satta budgetramar, uppföljning och planering

Resor i tjänsten förekommer.

Kvalifikationer

Du har en godkänd högskoleexamen eller liknande utbildning. Vi ser gärna att du är utbildad inom projektledning och har kunskap om olika projektstyrningsmodeller. Det är önskvärt med flera års erfarenhet av program/projektledarrollen samt erfarenhet av att driva omfattande implementeringsarbeten med fokus på verksamhetsförändringar. Har du även en klinisk bakgrund, kunskap inom nationell e-hälsa och tidigare erfarenhet av IT-lösningar för Hälso- och sjukvård kan vi se det som meriterande.

För att bli framgångsrik i rollen som programledare behöver du ha lätt för att samarbeta och leda andra människor och på ett strukturerat sätt få arbetet att gå framåt. Du är van att arbeta i processer, har en logistisk förmåga och kan utifrån ett helhetsperspektiv se vilka områden som behöver prioriteras. Vi ser att du är drivande och har en stark förmåga att prestigelöst kommunicera, entusiasmera samt skapa förtroende och motivera andra människor.