<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialistläkare till BVC på Familjecentralen i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Hudiksvall Din Hälsocentral är en av tre hälsocentraler i verksamhetsområdet Hudiksvall och har idag ca 60 medarbetare. Hälsocentralen bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, blodtryck, osteoporos och inkontinens.

Ledningsorganisationen består av två vårdenhetschefer, chefsstöd samt medicinsk rådgivande läkare. Region Gävleborg satsar på hög kompetens hos sina medarbetare och möjlighet till vidareutveckling finns.

Hudiksvall Din hälsocentral har nyrenoverade lokaler och skall precis starta upp den nya Familjecentralen där BVC samverkar med mödrahälsovård, förskola, skolhälsovård, ungdomsmottagning, folktandvård samt socialtjänst.

Att arbeta som läkare på vår hälsocentral erbjuder en stor bredd av olika arbetsuppgifter och sidouppdrag utifrån individuellt intresse. Vi är en fullvärdig hälsocentral med ca 13500 listade patienter. Det finns bra pendlingsförbindelser med både tåg och buss till Hudiksvall.

Arbetsuppgifter

På Familjecentralen arbetar vi hälsoförebyggande med barn mellan 0-6 år enligt nationella riktlinjer i samverkan med familjen och övrig personal.

Är du en läkare som önskar vara med och utforma BVC-verksamheten i våra nya fräscha lokaler på Hälsans hus, Hudiksvall Din hälsocentral? Är du en person som är intresserad av att följa ett barns utveckling och att arbeta med hälsofrämjande insatser och att tidigt vara med och upptäcka och förebygga ohälsa? Då är du den person vi söker!

Tillsammans med vår samarbetspartner Hudiksvalls kommun startar vi upp Familjecentralen där samverkan kommer att ske bl.a. mellan BVC, MVC, förskola, skolhälsovård, ungdomsmottagning, beroendevård, folktandvård och socialtjänst.

BVC på Hälsans hus har 1575 inskrivna barn och är en av Regionens större BVC-enheter. Genom samverkan verkar vi för barnens hälsa, utveckling, välbefinnande och goda levnadsvillkor med barnkonventionen som utgångspunkt.

På BVC arbetas det i team och fortbildning sker kontinuerligt för alla yrkeskategorier.

Kvalifikationer

Du har svensk läkarlegitimation och är specialist inom allmänmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.

Tjänstens omfattning är heltid eller enligt överenskommelse.

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.