<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialistläkare i allmänmedicin till Hudiksvall Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Hudiksvall Din hälsocentral är en av tre hälsocentraler i verksamhetsområdet Hudiksvall och har idag ca 60 medarbetare. Hälsocentralen bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, blodtryck, osteoporos och inkontinens.

Ledningsorganisationen består av två vårdenhetschefer, chefsstöd samt medicinsk rådgivande läkare. Region Gävleborg satsar på hög kompetens hos sina medarbetare och möjlighet till vidareutveckling finns.

Vi arbetar för att utveckla och stärka de medicinska flödena, framför allt på patientgrupperna diabetes, astma/KOL, blodtryck och vår äldre befolkning. Arbete pågår också med att utveckla våra sköterskeledda mottagningar. Huvuddelen av vårt arbete sker på mottagningen, men vi har även läkaransvaret för tre stycken SÄBO, omsorgsplatser samt hemsjukvårdspatienter.

Hudiksvall Din hälsocentral har nyrenoverade lokaler och skall precis starta upp den nya Familjecentralen där BVC samverkar med mödrahälsovård, förskola, skolhälsovård, ungdomsmottagning, folktandvård samt socialtjänst, stödteam och BHV-psykolog.

Att arbeta som läkare på vår hälsocentral erbjuder en stor bredd av olika arbetsuppgifter och sidouppdrag utifrån individuellt intresse. Vi är en fullvärdig hälsocentral med ca 13500 listade patienter. Det finns bra pendlingsförbindelser med både tåg och buss till Hudiksvall.

Arbetsuppgifter

Är du specialist inom allmänmedicin och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss?

Vi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus och nära samarbete med kollegor. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en engagerad arbetsgrupp. Teamarbetet innebär att du får gott stöd av dina arbetskamrater och dina arbetskamrater får tillgång till din kompetens och tillsammans får vi möjlighet att ge patienten den goda vård och det goda bemötandet som vi står för.

Vill du ha möjlighet att få jobba utifrån dina förutsättningar, där du ses som en individ, och få schemalagd kompetens- och verksamhetsutveckling i schemat, då är det till oss i Hudiksvall du skall söka dig.

Kvalifikationer

Du har svensk läkarlegitimation och är specialist inom allmänmedicin.

Du är flexibel, arbetar med stort ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra för att få tillgång till teamets kompetens. Du tycker om att dela med dig av din erfarenhet och kompetens till de som finns omkring dig. Du har handledarkompetens.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund.

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Tjänstens omfattning är heltid eller enligt överenskommelse.