<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till läkargruppen, kardiologi, Gävle

Verksamhetsområdet Kardiologi har som uppdrag att ge specialiserad hjärtsjukvård och behandling till befolkningen i Region Gävleborg, med drygt 286 000 invånare. Verksamheten bedrivs på två vårdavdelningar i Gävle och Hudiksvall med totalt 48 vårdplatser, tre mottagningsenheter, interventionsenhet i Gävle, fysiologiskt laboratorium i Hudiksvall, kardiolab i Sandviken, samt sekreterarenheter i Gävle och Hudiksvall. Verksamhetsområdet har cirka 300 medarbetare, varav 180 inom kardiologiverksamheten och 80 medicinska sekreterare.

Vi siktar framåt och arbetar ständigt med att utveckla den medicinska kvaliteten i de verksamheter som bedrivs. Vi har en välutvecklad verksamhet som vi är stolta över och det visar sig bland annat genom återkommande höga placeringar i de nationella kvalitetsregistren.

Vi söker nu dig som är intresserad av att bidra med ditt engagemang och din erfarenhet, för att tillsammans med specialistläkarteamet fortsätta driva och utveckla den kardiologiska specialiteten i Region Gävleborg för framtiden.

Arbetsuppgifter

Som vårdenhetschef arbetar du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med ett operativt ledarskap för enheten, förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund. Du har det övergripande ansvaret för personal, verksamhet, produktion, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Inom enheten finns cirka 30 specialistläkare.

Som vårdenhetschef hos oss kommer du att:
• Planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten
• Skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, genom dialog, delaktighet och kompetensutveckling
• Driva enhetens utvecklingsarbete framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar
• Själv delta samt bidra till att skapa goda förutsättningar för god intern såväl som extern samverkan.

Du ingår i verksamhetsområdets länsövergripande ledningsgrupp, där du tillsammans med chefskollegor har ett ansvar för helheten inom såväl, verksamhetsområdet som för övrig hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens för dig att tillgå, så som chefssekreterare, kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, controller och HR-stöd.

Inom ramen för uppdraget finns goda möjligheter att kombinera chef-/ledarskapsuppdraget med kliniskt arbete.

Hos oss får du:
• Möjlighet att verka i en nyckelroll, där du tillsammans med ditt team är en del av den medicinska utvecklingen inom den kardiologiska specialiteten i Gävleborgs län
• En stor frihetsgrad, att inom ditt uppdrag driva utveckling
• Möjlighet att vara delaktig i viktiga förändrings-/ och förbättringsarbeten, i syfte att möta framtiden på bästa sätt.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig med ett genuint intresse och engagemang för ledarskap och förändringsarbete, som ser möjligheter och trivs i en miljö som präglas av helhet, samverkan och flexibilitet.

Uppdraget kräver att du är tydlig, trygg och stabil i din kommunikation. Det avspeglas även i ditt ledarskap, där du har förmåga att anpassa ledarstil utifrån situation och sammanhang. Du har en fallenhet för att utveckla förtroendefulla relationer och goda samarbeten av olika slag. Du ser till helheten och tar tillvara på medarbetarnas kompetenser och bidrar till ett arbetsklimat där engagemang och utveckling genomsyrar verksamheten.

Andra kompetenser som bidrar till framgång är att du tar ansvar fullt ut och levererar utifrån överenskomna förväntningar och målsättningar.

För tjänsten krävs:
• Akademisk examen inom hälso-/sjukvård, det är särskilt meriterande om du är läkare
• Ledarerfarenhet, företrädesvis från en chefsroll med personalansvar, men erfarenhet från annan ledande roll kan också vara intressant
• Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete, med goda resultat.

Kunskap och erfarenhet från kardiologiskt arbete är meriterande, men inget krav.