<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Avdelningschef till Centrum för forskning och utveckling

Centrum för forskning och utveckling är en forskningsstödjande verksamhet som har till uppgift att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hälso- och sjukvård, tandvård samt forskning som främjar regional utveckling. Verksamheten bidrar till att en ökad forsknings- och utvecklingskompetens uppnås och används i regionen. Vidare innebär verksamhetens uppdrag att bidra till en kreativ forskningsmiljö, samt verka för att stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Avdelningen har samverkansavtal med Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och flera regioner i Sverige.

Inom avdelningen arbetar 10 medarbetare och verksamheten har cirka hundra aktiva forskare och forskarstuderande knutna till sig. Många olika forskningsfält finns representerade, företrädesvis inom medicin, vårdvetenskap och närliggande områden inom hälso- och sjukvården, men även inom flera områden som rör regional utveckling.

Avdelningen ingår i förvaltningen Forskning och samhällsmedicin. Här finns organisatoriskt tre samverkande avdelningar och ett sjukvårdsregionalt forskningsråd:
• Centrum för forskning och utveckling
• FoU Välfärd
• Samhällsmedicin
• Sjukvårdsregionala forskningsrådets kansli.

Vill du tillsammans med dina medarbetare fortsätta arbetet med att utveckla avdelningens verksamhet in i framtiden? Då välkomnar vi dig med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi dig med stor kunskap inom forskning och utveckling, som är intresserad av ett chef-/ledaruppdrag i kombination med möjligheten att verka som forskningshandledare. Fördelningen mellan uppdragen kommer att vara cirka 50/50.

Som avdelningschef har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du ser dessa tre områden som en helhet, där alla är beroende av varandra för att uppnå satta mål och önskade resultat. Utifrån ditt uppdrag har du mandat och förtroende att skapa förutsättningar för resultat, utveckling och god arbetsmiljö.

Du synliggör och stödjer dina medarbetare, förmedlar helhetssyn och inspirerar till delaktighet. I uppdraget har du ansvar för att tillsammans med dina medarbetare skapa bästa möjliga förutsättningar för forskning och ett nära och gott samarbete med interna och externa samarbetspartners.

Du är direkt underställd direktören för forskning och utveckling och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Det innebär ett spännande arbete, där du är engagerad i förvaltningens resultat och utveckling för Region Gävleborgs bästa.

I ditt chefsuppdrag ingår att:
• Planera, leda och följa upp verksamheten
• Skapa förutsättningar för bra arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet
• Driva avdelningens arbete framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar. Ta fram och kvalitetssäkra beslutsunderlag
• Ansvara för FoU-råd och ansökningsprocesser
• Löpande kontakt med forskare och doktorander samt vara stöd till chefer inom organisationen i forskningsfrågor
• Ansvar för att bereda forskningsetiska frågor i samråd med forskningshandledare och direktör
• Samverka.

Uppdraget som forskningshandledare innebär bland annat att handleda och ge råd i forskningsprocessens olika delar; till disputerade forskare, forskarstuderande och andra medarbetare inom regionen, samt även att ge stöd i exempelvis forskningsansökningar och forskningsetiska frågor. I arbetet ingår individuella konsultationer samt att ansvara och medverka vid undervisning, seminarie- och informationsverksamhet.

Du kommer att arbeta i en mindre grupp, bestående av personer både med administrativ kompetens och med forskningskompetens från olika områden. Det innebär ett nära samarbete med kollegor, men också eget ansvarstagande och initiativförmåga, i en grupp som strävar efter öppenhet och kollegiala idéutbyten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är tydlig, trygg och kommunikativ i ditt ledarskap. Du har förmåga att entusiasmera, skapa delaktighet och förtroendefulla relationer och samarbeten. Du är bekväm i en beslutsfattanderoll och har en stark analytisk och pedagogisk förmåga.
Andra kompetenser vi värderar högt är att du känner stort ansvar för ditt uppdrag och håller dina åtaganden. Du är kreativ gällande att hitta lösningar för både daglig verksamhet och långsiktiga mål. Du har också en förmåga att se helheten med blicken långt fram och samtidigt med energi i det dagliga arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

För tjänsten krävs:
• Docentkompetens d.v.s. du bör ha uppnått eller vara nära docentur
• Tidigare ledarerfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att handleda studenter och doktorander på avancerad nivå, samt av kursansvar
• Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården
• Dokumenterad erfarenhet av egen forskning inom hälso- och sjukvården
• Erfarenhet av andra forskningssammanhang, som till exempel bedömning av forskningsansökningar och andra kvalificerade vetenskapliga uppdrag.