<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdutvecklare till Förlossningen/BB i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Förlossningen i Hudiksvall har cirka 1000 förlossningar/år från v 32 i graviditeten. Vi har en Obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. BB har åtta vårdplatser.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kan variera, beroende på vårdenhetschefens behov. Huvudsakliga och vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen som vårdutvecklare är:

• Vara bemanningsansvarig behjälplig vid dennes frånvaro, hög arbetsbelastning samt inför semesterplanering
• Driva utvecklingsarbetet på enheterna i nära samarbete med VEC, delta vid olika typer av utvecklingsprojekt
• Omvärldsspana på uppdrag av VEC och i nära samarbete med ansvariga medarbetare när verksamheten identifierat ett utvecklingsbehov
• Vid behov stödja enheterna vid genomförande av aktiviteter och upprättande av handlingsplaner
• Ersätta VEC på specifika möten, avrapportera till VEC efteråt

Kvalifikationer

Adekvat högskoleutbildning.

Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Sista ansökningsdagen är 2020-10-04. Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.