<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Medicinsk sekreterare till kvinnokliniken i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem, diagnos- och åtgärdskodning, remisshantering, posthantering samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Vidare har medicinska sekreterare hos oss en viktig roll i att arbeta med kvalitetsregister, statistik och bevakning att registrering sker i alla system.
Man jobbar med ständiga förbättringar för att optimera våra arbetsflöden och att utveckla våra arbetssätt för patientens bästa i samverkan med övriga yrkesgrupper.

Kvalifikationer

Formell kompetens som medicinsk sekreterare. Du är intresserad av teamarbete och att jobba med utveckling. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt men också förmåga att samarbeta. God organisationsförmåga. Vi ser att du har en hög flexibilitet och serviceanda samt lätt för att prioritera. I övrigt är du kreativ och öppen för nya arbetssätt.

Önskemål om erfarenhet/kännedom när det gäller våra administrativa system, som MedSpeech, Melior, Elvis, Obstetrix, Provisio och Svarsdatabasen.

Erfarenhet från kvinnosjukvård och andra administrativa kompetenser är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet