<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Medicinsk sekreterare till arbetsterapimottagningen

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Arbetsterapienheten finns på Gävle sjukhus med ett uppdrag till våra slutenvårdsavdelningar och specialistmottagningar.

Arbetsuppgifter

Som medicinsk sekreterare ansvarar du för det administrativa uppdraget på arbetsterapi- och dietistmottagningen. Uppdraget innefattar all posthantering så som remiss- och besöksregistreringar, bokning av patienter, ta hand om ärenden via 1177 samt journalskrivning.

Som medicinsk sekreterare har du ett utökat samarbete med övriga paramedicinska enheters medicinska sekreterare vid fysioterapi-, logopedi- och kuratorsenheterna.

Kvalifikationer

Man ska vara utbildad medicinsk sekreterare eller motsvarande. Meriterande om det finns kunskaper i Elvis och Melior. Du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.