<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till BUP Behandlingsenhet Gula villan

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomspsykiatrin Gästrikland består av tre enheter; Utrednings- och bedömningsenheten belägen på Södertull, Länsenheten för ätstörningsenheten som ligger centralt i Gävle och Behandlingsenheten Gula Villan som är belägen på sjukhusområdet och där tjänsten är aktuell. Enheten består av ca 35 medarbetare vilka är barnpsykiatriker, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut samt medicinskasekreterare

Vi är uppdelade i yrkesblandade team; DBT team, ett mobilt team och CS mottagning, OCD och Tourette team. Behandlingsinriktningar utöver medicinsk specialitet som bedrivs på vår mottagning är bland annat kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi. Vi har även gruppverksamhet för föräldrar och ungdomar. Som en del i vårt omhändertagande på jourtid har vi skapat en beredskapslinje som består av andra yrkeskategorier än läkare.
Vår slutenvård drivs i samverkan med vuxenpsykiatrin samt barnkliniken. Ytterligare samverkanspartners är primärvård, barn och ungdomshabilitering, socialtjänst och skola. Igenkännande för vår mottagning är att vi arbetar i en dynamisk miljö där helhetstänk, mångfald och högt i tak är viktiga komponenter. Vi arbetar både enskilt och i team.

Arbetsuppgifter

Arbete inom öppenvård för sjuksköterska med främst medicinuppföljningar i vår dispensärgrupp samt funktion som mottagningssköterska med rådgivningsfunktion. Du förväntas bli en viktig del i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra till att skapa gott teamarbete och arbetsmiljö. Terapeutiskt arbete kan ingå på del av tjänsten.

Kvalifikationer

Leg Sjuksköterska.

Meriterande är vidareutbildning i psykiatri, steg 1 KBT, samt erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.