<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Leg arbetsterapeut till BUP Behandlingsenhet Gula villan

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomspsykiatrin Gästrikland består av tre enheter; Utrednings- och bedömningsenheten belägen på Södertull, Ätstörningsenheten som ligger centralt i Gävle och Behandlingsenheten Gula Villan som är belägen på sjukhusområdet och där tjänsten är aktuell. Enheten består av ca 35 medarbetare vilka är barnpsykiatriker, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut samt läkarsekreterare.

Vi är uppdelade i yrkesblandade team; DBT team, ett mobilt team och CS mottagning. Behandlingsinriktningar utöver medicinsk specialitet som bedrivs på vår mottagning är bland annat kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi. Vi har även gruppverksamhet bland annat för barn med ADHD och deras föräldrar.

Som en del i vårt omhändertagande på jourtid har vi skapat en beredskapslinje som består av andra yrkeskategorier än läkare. Vår slutenvård drivs i samverkan med vuxenpsykiatrin samt barnkliniken. Ytterligare samverkanspartners är primärvård, barn- och ungdomshabilitering, socialtjänst och skola. Igenkännande för vår mottagning är att vi arbetar i en dynamisk miljö där helhetstänk, mångfald och högt i tak är viktiga komponenter. Vi arbetar både enskilt och i team. Kvalité och utvecklingsarbete hos oss bedrivs med fokus på att verksamheten ska vara värdeskapande för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Arbetsuppgifter

Genomföra funktionsbedömningar och behandlingsinsatser av barn och ungdomar med främst neuropsykiatrisk problematik och/eller psykiatrisk problematik. Vanliga behandlingsinsatser är struktur och rutiner i vardagen, kompensera och träna för nedsatt tidsuppfattning, kognitivt stöd, vid behov förskrivning av kognitiva hjälpmedel, skolobservation, psykoedukation till patient och anhöriga etc. Insatserna genomförs i samverkan med familjer, andra yrkeskategorier och andra aktörer.

Du ingår som resurs i vårt mobila team på ca 50% av tjänsten. Det mobila arbetet innebär en intensivare behandlingsinsats med familjer i hemmet vid två tillfällen i veckan under ca 5 veckor.

Samverkan sker med arbetsterapeuter som arbetar på andra BUP-mottagningar inom Region Gävleborg, det genomförs nätverksträffar och handledning kontinuerligt.

Kvalifikationer

Legitimerad arbetsterapeut.

Meriterande är erfarenhet av psykiatri, vana av att arbeta med bedömningsinstrument AMPS och PRPP, utbildning i TBA och KBT och/eller erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.