<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Undersköterska till Kvinnosjukvården BB/ Gyn Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Kvinnosjukvården i Gävleborg är uppdelad på två orter Gävle och Hudiksvall.

Förlossningsenheten i Gävle har cirka 1800 förlossningar/år samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. Vi har 18 vårdplatser, både med nyförlösta kvinnor och deras nyfödda barn samt gynpatienter.

Förlossningsenheten i Hudiksvall har cirka 1000 förlossningar/år samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. Gemensam vårdavdelning BB/Gyn med 12 platser.

Gynekologin på båda orter är idag till största delen öppenvårdsverksamhet med bl.a. abortmottagning, uro/gynekologi, fertilitetsbehandlingar, gynekologi och preoperativa utredningar.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är intresserad av vård och omsorg om den nyförlösta kvinnan och det nyfödda barnet. På vår nya BB/Gyn avdelning arbetar vi i par vård med ett gemensamt ansvar om både kvinna och barn. Du ska verka för god anknytning mellan barnet och dess föräldrar, arbeta coachande i vården där föräldrarna är både vårdgivare och vårdplats i så stor utsträckning det går.
Arbetet kommer också att omfatta vård och omsorg av gynekologiska patienter då vi nu utvecklar vår nya kvinnoavdelning.

Du ska ha ett gott samarbete med dina kollegor på avdelningen och ett nära samarbete med andra avdelningar över Kvinnokliniken och Barn- och ungdomssjukvården.
I uppdraget ingår att handleda studerande och introducera nya kollegor. Arbetet på vår avdelning är upplagt i treskift.

Stor möjlighet till kompetensutveckling och breddning av kompetens finns genom våra utvecklings- och utbildningsdagar

Kvalifikationer

Du är utbildad undersköterska och har du en vidareutbildning till barnsköterska eller någon form av specialisering inom barn- och ungdomssjukvården är det ett stort plus. Tidigare yrkeserfarenhet från kvinnosjukvård är meriterande.

Vi förutsätter att du vill utvecklas och förbättras i hela ditt yrkesverksamma liv och att du kan bidra till verksamhetsutveckling. Det är av största vikt att du vågar fråga kollegor om det du inte kan och att du klarar av att delge din egen kompetens till andra.

Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.