<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Socionom/Kurator till Psykosenhetens öppenvård i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykosenheten är en del av specialistpsykiatrin i Region Gävleborg och omfattar både öppen- och heldygnsvård som är specialiserad mot personer med psykossjukdom. Vid enheten arbetar cirka 50 personer. Enhetens uppdrag innefattar strukturerad diagnostik, vård och behandling för patienter med psykossjukdom som är 18 år och äldre. Verksamheten bygger på tvärprofessionellt teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, socionomer och arbetsterapeuter där Socialstyrelsens riktlinjer är vägledande för hela vårdplaneringen och dess genomförande. Där kommer du att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten.

Psykosenhetens verksamhetsidé bygger på en sammanhållen vård kring den enskilde patienten vilket ställer krav på ett medvetet och utvecklat samarbete mellan såväl den öppna som slutna vården liksom med andra vårdgivare/samhällsinstanser, mellan olika yrkeskategorier och naturligtvis patienten själv och dennes anhöriga.

Region Gävleborg har ett PTP-program med en studierektor som ordnar regelbundna träffar och kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter

Arbetet som kurator vid psykosmottagingen är mycket flexibelt och varierande där vi rör oss mycket ute i samverkan och har ofta hembesök. Vi arbetar med patienter i grupp samt enskilt och ger stort utrymme till flexibla lösningar.

Som enda kurator på mottagningen förväntas du kunna arbeta självständigt och som en del i våra två behandlingsteam. Arbetet består av kurativa uppgifter så som samverkan med signifikanta aktörer avseende patientens sociala situation, planering med SIP m.m. Du förväntas därav ha god kunskap och översikt gällande lagar, regler och kommunala insatser. Arbetet innefattar även stöd till anhöriga där samtal med barn ingår. Som kurator ingår du även i mottagningens diagnostikteam och remissgrupp. Där du bidrar med ett psykosocialt perspektiv och utför steg i diagnostiken.

Arbetsplatsen erbjuder dig ett flexibelt och spännande arbete med mycket erfarna arbetskamrater i en härlig arbetsgrupp. Du kan erbjudas kollegial handledning tillsammans med psykiatrins övriga kuratorer.

Du har flextid och styr mycket av din arbetstid själv. Som anställd inom Region Gävleborg får du även del av friskvårdbidrag.

Kvalifikationer

Socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser som likvärdig.

Arbetslivserfarenhet är önskvärt. Körkort erfordras.