<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Allmänspecialist/ST-läkare till Sandviken Södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Södra Din hälsocentral är belägen på Sandviken sjukhus och ansvarar för cirka 11700 invånare. I samma byggnad är också Sandviken Norra Din hälsocentral samt specialistmottagningar inom endokrin, kardiologi och psykiatri belägna. Sandviken Södra och Sandviken Norra bedriver tillsammans utbildningscentral för läkare och har gemensamma möten dagligen. Sandviken södra har även utbildningsfokus vad gäller sköterskor.

Vi är idag cirka 65 medarbetare på hälsocentralen som tillsammans bedriver primärvård med separat mottagning för primärvårdsakuta patienter. Den mottagningen är gemensam för Sandviken Södra, Norra och Storvik Din hälsocentral. Sedvanlig läkarmottagning och distriktssköterskemottagning återfinns på hälsocentralen. Vårt psykosociala team arbetar enligt Brief intervention vilket innebär snabb första kontakt och korta behandlingstider. Våra paramedicinare har egen mottagning men ingår även i teamet kring patienter som behöver hembesök. Det finns även specialistsköterskeledda mottagningar. Vår rehabkoordinator arbetar nära läkare och andra professioner för gott samarbete och kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetsuppgifter

Som Allmänspecialist/ST-läkare blir du en av 12 läkare på Sandviken Södra Din hälsocentral. Läkargruppen består av AT-läkare, ST-läkare, nyligen färdiga och erfarna allmänspecialister. Handledning både individuellt och i grupp är en viktig del av ditt uppdrag som allmän specialist men även ST-läkare får tillfälle att praktisera handledning. För övrigt ingår sedvanligt arbete med planerad och akut mottagning men även BVC och att ronda vård- och omsorgsboenden. Det finns även möjlighet till eventuella sidouppdrag så som t ex ungdomsmottagning. Det ingår även beredskapstjänstgöring och/eller bemanning på familjeläkarjouren.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare, ST-läkare eller allmänspecialist. Du tycker om att ingå i en grupp av engagerade kollegor där du får tillfälle att dela med dig och ta del av erfarenheter och ny kunskap. Du har en god empatisk förmåga, ett professionellt och ansvarsfullt arbetssätt samt ett respektfullt bemötande gentemot kollegor och patienter. Du är lyhörd och nyfiken på framtidens utmaningar i primärvården.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och egenskaper. Körkort erfordras.